Kakuri
Chris Filby   Texas, United States
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Nhóm yêu thích
This is the OFFICIAL CGN Trade Staff Steam Group
15
Thành viên
0
Đang chơi
4
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Vật phẩm muốn trao đổi
2,619
Vật phẩm đã sở hữu
905
Trao đổi đã thực hiện
1,665
Giao dịch tại chợ
Trò chơi yêu thích
quesadillza 4 Thg04 @ 6:32am 
gaymer :yetucute:
ImperialKiller 26 Thg02 @ 1:01pm 
💙💗💛💚❤️💜💙💗💛💚❤️💜💙💗💛💚❤️💜💙💗💛💚
═════════════════ஜ۩۞۩ஜ═══════════════════

🌟 +REPUTATION SIR<333!🌟

𝓕𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓵𝔂 𝓰𝓾𝔂=)
𝓦𝓮 𝓬𝓪𝓷 𝓫𝓮 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓼 𝓯𝓸𝓻 𝓯𝓾𝓽𝓾𝓻𝓮 𝓰𝓪𝓶𝓮𝓼^_^


═════════════════ஜ۩۞۩ஜ═══════════════════
💙💗💛💚❤️💜💙💗💛💚❤️💜💙💗💛💚❤️💜💙💗💛💚
Corky Thatcher 19 Thg02 @ 9:26am 
added for ruby trade
Nikole 14 Thg02 @ 5:03am 
hey, i cant send you friend request, so can you add me please? its urgent
poofy. 28 Thg12, 2020 @ 5:35am 
🎫 📕 🐊 👳 🍖 🔋 🐝 💎 👔 ⚡
💚 [ Calvin and Hobbes Quotes ] 🎈
🥒 🎁 🕺 💃 🎄 🏓 💛 💙 🚙 🚕
The real fun of living wisely is that you get to be smug about it.
-- Calvin

"The inside of my head was exploding with fireworks. Fortunately,
my last thought turned out the lights when it left."
--- Calvin

What do you get when you cross a cantaloupe with lassie? A melon-collie
baby! Get it?? HA HA HA OH OH HA HA! -- Calvin
📘 🍖 📗 🐝 🍧 🏓 🌽 🌳 🌂 🐟
Kezan 27 Thg11, 2020 @ 7:41am 
add me