Huy hiệu Squeezone
King of Squeezers
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 4 Thg12, 2018 @ 3:27am
(0)
Squeezer Man
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
Squeezer Girl
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
Main Tower
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
Angry Slime
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
Crystal
5 trong 5, sê-ri 1