KMADA
Taiwan
 
 
No information given.
Currently Offline
Screenshot Showcase
Lost Planet 2
1 2
Salien Stats
Level Reached
25
Bosses Fought
44

Experience Earned
49,535,637

Recent Activity

24 hrs on record
last played on Jun 4
104 hrs on record
last played on May 31
42 hrs on record
last played on May 27
你好~我有跟你在同一個BL的LINE群~有在同好名單看到你~想請問可以加你好友嗎!?我是名單第78號~請多指教
🐳🏓🥒📒🎫📕🌽👽🐠
🚘🚕🎍🌋👾🌳👳🕺🥞
🐊🚗🐝🎄🎈🐟🎍👔💃
💛💙😺🏀⛳💎⚡🌸🎄
🍖🎁📘🌳👃🔋💗🎽🍖
🥗💛🍇👃📕🚙🍆💄📗
😺🌏🥒🍇🌸🚕🏓🎫🐊
👳💚🚗🥞🐳💎👽👑🐠
🐛🐝🕺🌋🥗🎁🌂🎽👹
你好,终于联系到您了,我是淘宝客服,给你打电话打不通,QQ也不回,看见你在这里只好给你留言了。你寄回的充气娃娃我们已经帮您修好了,马上给您寄回去,但请你别那么残暴的对她,她毕竟只是个娃娃。,下次您温柔点,毕竟不是钢铁制成的,寄回来的时候在场的工作人员看了都哭了!其实我看着也想哭,那玩意惨不忍睹啊,你说你前面也就算了,后面你都不放过,毕竟有些人有那些特殊的嗜好,我也不说了,嘴巴都变形了,好吧我承认嘴巴也是正常的,关键是鼻孔,耳孔你是怎么进去的?我就纳闷了。还有最后一个就是尼玛的肚脐眼。草,你也是特么人才,最后还给特么差评,这事我已经报警了,你等着吧,还有心情在这玩游戏
𝓦𝓑𝓕𝟑 🐾 Dec 31, 2019 @ 11:25pm 
:toadPepe::toadPepe::toadPepe::toadPepe::toadPepe::toadPepe::toadPepe::toadPepe::toadPepe:
:toadPepe::toadPepe::catpaw::catpaw::toadPepe::catpaw::catpaw::toadPepe::toadPepe:
:toadPepe::catpaw::toadPepe::toadPepe::catpaw::toadPepe::toadPepe::catpaw::toadPepe:
:toadPepe::catpaw::toadPepe:𝓜𝓔𝓞𝓦~:toadPepe::catpaw::toadPepe:
:toadPepe::toadPepe::catpaw::toadPepe::toadPepe::toadPepe::catpaw::toadPepe::toadPepe::GOLDENDUCK:
:toadPepe::toadPepe::toadPepe::catpaw::toadPepe::catpaw::toadPepe::toadPepe::toadPepe::justO:
:toadPepe::toadPepe::toadPepe::ai_flare::catpaw::ai_flare::toadPepe::toadPepe::toadPepe::GOLDENDUCK:
:toadPepe::toadPepe::toadPepe::NekoPawRight::NekoHappy::NekoPawLeft::toadPepe::toadPepe::toadPepe::justO:
AfterMath Dec 30, 2019 @ 6:32am 
Thanks so much for your support:winter2019coolyul: 2020 Happy New Year:winter2019happyyul::winter2019happydog:
AfterMath Sep 12, 2019 @ 12:19am 
中秋佳節快樂:os_sun:,月餅烤肉少吃點否則太胖啦:cleanseal: