Играно вр. за 14 дни:
0h

Преглед на глобалните статистики за постижения
Трябва да сте влезли, за да може да сравнявате тази статистика с Вашата
169 от 361 (47%) достигнати постижения:

Лични постижения
 
Откл. на 15 дек. 2016 в 13:21

Initiation

Win your first game of Town Of Salem.
Откл. на 16 дек. 2016 в 13:34

Novice

Win 5 games of Town of Salem
Откл. на 29 ян. 2017 в 8:21

Apprentice

Win 10 games of Town of Salem
Откл. на 11 март 2017 в 14:58

Dedicated

Win 25 games of Town of Salem
Откл. на 1 апр. 2017 в 6:24

Patriarch

Win 50 games of Town of Salem
Откл. на 8 май 2017 в 11:45

Zealous

Win 100 games of Town of Salem
Откл. на 6 апр. в 13:26

Iconic

Win 250 games of Town of Salem
Откл. на 4 март 2017 в 15:03

Chaperon

Win your first game as a Bodyguard
Откл. на 8 ноем. 2018 в 9:41

Safeguard

Win 5 games as a Bodyguard
Откл. на 3 февр. 2017 в 16:11

Practitioner

Win your first game as a Doctor
Откл. на 19 апр. 2017 в 16:20

Healer

Win 5 games as a Doctor
Откл. на 11 май 2017 в 11:58

Medic

Win 10 games as a Doctor
Откл. на 8 апр. 2017 в 12:01

Attendant

Win your first game as an Escort
Откл. на 28 май 2018 в 9:26

Tailgater

Win 5 games as an Escort
Откл. на 30 окт. 2018 в 11:06

Great Company

Win 10 games as an Escort
Откл. на 27 февр. 2017 в 13:32

Detective

Win your first game as an Investigator
Откл. на 14 окт. 2018 в 13:58

Gumshoe

Win 5 games as an Investigator
Откл. на 23 март 2017 в 11:34

Prison Warden

Win your first game as a Jailor
Откл. на 21 окт. 2018 в 9:12

Correctional Officer

Win 5 games as a Jailor
Откл. на 1 май 2017 в 8:09

Sentry

Win your first game as a Lookout
Откл. на 10 апр. в 14:50

Eagle Eye

Win 5 games as a Lookout
Откл. на 1 май 2017 в 10:15

Supervisor

Win your first game as a Mayor
Откл. на 6 апр. в 13:26

Ambassador

Win 5 games as a Mayor
Откл. на 28 февр. 2017 в 14:27

Oracle

Win your first game as a Medium
Откл. на 8 ноем. 2018 в 9:16

Prophet

Win 5 games as a Medium
Откл. на 16 дек. 2016 в 13:16

The Avenger

Win your first game as a Retributionist
Откл. на 7 ноем. 2018 в 9:35

Vengeance

Win 5 games as a Retributionist
Откл. на 15 дек. 2016 в 14:06

Enforce the Law

Win your first game as a Sheriff
Откл. на 27 май 2017 в 8:56

Marshall

Win 5 games as a Sheriff
Откл. на 23 окт. 2018 в 8:47

Constable

Win 10 games as a Sheriff
Откл. на 19 март 2017 в 8:47

Espionage

Win your first game as a Spy
Откл. на 13 апр. в 10:06

Sleuth

Win 5 games as a Spy
Откл. на 16 дек. 2016 в 13:48

Courier

Win your first game as a Transporter
Откл. на 24 май 2017 в 12:28

Envoy

Win 5 games as a Transporter
Откл. на 22 март 2017 в 14:15

Battle-Hardened

Win your first game as Veteran
Откл. на 12 ноем. 2018 в 10:03

Soldier

Win 5 games as a Veteran
Откл. на 21 дек. 2016 в 14:56

Mercenary

Win your first game as a Vigilante
Откл. на 25 окт. 2018 в 10:24

Justice

Win 5 games as a Vigilante
Откл. на 6 апр. в 12:09

Smoking Gun

Win 10 games as a Vigilante
Откл. на 12 март 2017 в 13:04

Extortion

Win your first game as a Blackmailer
Откл. на 16 апр. в 13:24

Hush Money

Win 5 games as a Blackmailer
Откл. на 24 март 2017 в 11:47

Private Detective

Win your first game as a Consigliere
Откл. на 29 юли 2017 в 9:55

Interrogate

Win 5 games as a Consigliere
Откл. на 4 апр. 2017 в 14:31

Accompany

Win your first game as a Consort
Откл. на 21 окт. 2018 в 10:50

Companion

Win 5 games as a Consort
Откл. на 11 март 2017 в 7:58

Camouflage

Win your first game as a Disguiser
Откл. на 31 окт. 2018 в 11:04

Masquerade

Win 5 games as a Disguiser
Откл. на 11 апр. 2017 в 12:39

Slander

Win your first game as a Framer
Откл. на 13 май 2017 в 11:05

Incriminate

Win 5 games as a Framer
Откл. на 16 дек. 2016 в 14:30

Leader of the Mafia

Win your first game as a Godfather
Откл. на 23 апр. 2017 в 8:15

Cost Nostra

Win 5 games as a Godfather
Откл. на 28 юни 2017 в 14:23

Organized Crime

Win 10 games as a Godfather
Откл. на 15 дек. 2016 в 13:21

Custodian

Win your first game as a Janitor
Откл. на 14 окт. 2018 в 11:51

Clean as a Whistle

Win 5 games as a Janitor
Откл. на 24 февр. 2017 в 14:06

Mobster

Win your first game as a Mafioso
Откл. на 27 май 2017 в 7:25

Gangster

Win 5 games as a Mafioso
Откл. на 17 окт. 2018 в 10:50

Hoodlum

Win 10 games as a Mafioso
Откл. на 24 март 2017 в 12:17

Oblivious

Win your first game as an Amnesiac
Откл. на 11 дек. 2018 в 9:42

Forgetful

Win 5 games as an Amnesiac
Откл. на 1 апр. 2017 в 6:24

Pyromaniac

Win your first game as an Arsonist
Откл. на 29 юни в 13:23

Firebug

Win 5 games as an Arsonist
Откл. на 12 март 2017 в 13:29

Firing Squad

Win your first game as an Executioner
Откл. на 7 ян. 2017 в 12:39

Joker

Win your first game as a Jester
Откл. на 12 май 2017 в 8:28

Trickster

Win 5 games as a Jester
Откл. на 16 дек. 2016 в 13:34

Lonely Killer

Win your first game as a Serial Killer
Откл. на 19 март 2017 в 10:38

Murderer

Win 5 games as a Serial Killer
Откл. на 2 февр. 2017 в 10:18

I'm not gon' give up!

Win your first game as a Survivor
Откл. на 17 апр. 2017 в 15:51

Refuse to Die

Win 5 games as a Survivor
Откл. на 31 окт. 2018 в 12:23

Persevere

Win 10 games as a Survivor
Откл. на 13 май 2017 в 13:09

Occultist

Win your first game as a Witch
Откл. на 23 юли 2017 в 11:09

Enchantress

Win 5 games as a Witch
Откл. на 4 март 2017 в 14:47

I'll save you!

Successfully protect someone from being attacked.
Откл. на 4 март 2017 в 14:37

Bulletproof

Have your bulletproof vest save you from death.
Откл. на 21 окт. 2018 в 9:16

Tango Down

Kill the Godfather while protecting someone.
Откл. на 19 март 2017 в 9:38

Need Medical Attention?

Heal someone who was attacked.
Откл. на 14 апр. 2017 в 15:10

Where does it hurt?

Save 3 people in one game
Откл. на 19 март 2017 в 12:06

Stitch Yourself

Heal yourself after being attacked.
Откл. на 26 февр. 2017 в 10:04

Hey There

Successfully role block someone.
Откл. на 9 апр. 2017 в 11:41

Dangerous Work

Die from visiting a Serial Killer
Откл. на 8 апр. 2017 в 11:51

I look good!

Role block yourself.
Откл. на 27 февр. 2017 в 13:18

Who are you?

Successfully investigate someone.
Откл. на 20 апр. 2017 в 12:50

Who am I?

Investigate yourself.
Откл. на 23 март 2017 в 11:20

Execution

Successfully execute someone.
Откл. на 23 март 2017 в 11:31

Flawless Executioner

Execute 3 non-town members in a game.
Откл. на 5 авг. 2017 в 8:54

I knew it!

Be killed by the Serial Killer you jailed.
Откл. на 7 ян. 2017 в 12:08

I see you

Successfully watch someone at night.
Откл. на 4 май 2017 в 10:58

Incognito

Win without revealing yourself as the Mayor.
Откл. на 1 май 2017 в 9:56

Fearless

Reveal yourself as Mayor on day 1.
Откл. на 8 ноем. 2018 в 9:12

Talk to a Pyro

Communicate with an Arsonist.
Откл. на 4 апр. 2017 в 14:31

Talk to the Mob

Communicate with the Godfather.
Откл. на 20 юли 2017 в 13:04

Talk to a Psychopath

Communicate with a Serial Killer.
Откл. на 15 дек. 2016 в 13:47

Not Suspicious

Find someone to not be suspicious.
Откл. на 15 дек. 2016 в 14:01

Busted

Find a member of the Mafia.
Откл. на 2 юли 2017 в 10:29

Got You

Find a Serial Killer.
Откл. на 19 март 2017 в 8:27

Big Eyes

See someone get healed.
Откл. на 19 март 2017 в 11:45

Saw it coming!

See a member of the mafia targeting you.
Откл. на 22 март 2017 в 12:55

Too Many Mafia

See 4 or more mafia visit people at night.
Откл. на 11 март 2017 в 13:31

Can't Touch Me!

Transport yourself with someone else.
Откл. на 2 май 2017 в 12:05

Stop hittin' yourself

Make someone attack themself.
Откл. на 9 юни 2017 в 12:30

Perfect Shot

Shoot 3 Non-Town in a single game.
Откл. на 22 март 2017 в 11:45

Welcome Back Doc

Resurrect a Doctor to heal yourself.
Откл. на 19 март 2017 в 12:46

Encore

Resurrect a Sheriff and find someone suspicious.
Откл. на 16 дек. 2016 в 13:06

Second Chance

Resurrect a Bodyguard and defend from an attack.
Откл. на 22 март 2017 в 14:15

Lucky Paranoia

Win a game without killing any town members.
Откл. на 25 март 2017 в 5:54

Massacre

Kill three people in one night
Откл. на 19 май 2017 в 9:37

Oops

Blackmail a member of the Mafia.
Откл. на 10 апр. 2017 в 2:39

Gag Order

Blackmail the same person 3 times.
Откл. на 29 юли 2017 в 9:47

Kill him, Quick!

Find a Sheriff.
Откл. на 30 май 2017 в 11:46

Uh Oh

Find a Veteran
Откл. на 15 юли 2017 в 11:10

Dangerous Profession

Die to the Serial Killer you visited.
Откл. на 11 март 2017 в 7:47

Slippery Chameleon

Successfully disguise your role 3 times in one game.
Откл. на 22 март 2017 в 11:08

Master of Deceit

Deceive the Town with a fake role upon your death.
Откл. на 29 апр. 2017 в 11:42

That was pointless

Frame a member of the Mafia.
Откл. на 16 дек. 2016 в 14:30

Mastermind

Win the game without dying.
Откл. на 13 май 2017 в 9:09

Michael Corleone

Be promoted to the Godfather.
Откл. на 24 февр. 2017 в 14:06

Loyal Servant

Win without dying or becoming the Godfather.
Откл. на 25 март 2017 в 6:09

I am who I am.

Remember that you were an Amnesiac.
Откл. на 11 дек. 2018 в 9:25

Still Neutral

Remember that you were a Survivor.
Откл. на 30 юли 2017 в 5:41

Taking Sides

Remember that you were a member of the Mafia.
Откл. на 1 апр. 2017 в 6:24

Disco Inferno

Ignite 5 or more people in one night.
Откл. на 23 март 2017 в 12:00

Arsonist's Evil Spirit

Haunt an Arsonist.
Откл. на 15 окт. 2018 в 14:07

Dexter Morgan

Kill the Jailor who jailed you.
Откл. на 11 март 2017 в 12:51

Bay Harbor Butcher

Kill 5 or more people in one game.
Откл. на 16 дек. 2016 в 13:34

Psychopathic Pact

Win the game with another SerialKiller.
Откл. на 19 март 2017 в 11:24

Not Afraid

Win without using a bulletproof vest.
Откл. на 14 март 2017 в 13:56

Kevlar

Have your bulletproof vest save you from death.
Откл. на 13 апр. в 14:32

Trusting a Psycho

Win with a SerialKiller.
Откл. на 16 май 2017 в 14:42

Two Birds, One Stone

Make a Vigilante shoot another town member.
Откл. на 30 окт. 2018 в 11:06

The Perfect Town

Win with all Town members still alive.
Откл. на 16 дек. 2016 в 14:30

The Sicilian Mafia

Win with all Mafia members still alive.
Откл. на 11 март 2017 в 14:57

Close Call

Be acquitted by a tie vote.
Откл. на 4 март 2017 в 14:59

Marathon

Have a game last 10 days.
Откл. на 28 февр. 2017 в 14:27

Half Way There

Win with half of the Town roles.
Откл. на 15 окт. 2018 в 10:25

Adept of the Town

Win with all of the Town roles.
Откл. на 24 февр. 2017 в 14:06

Discipline for Crime

Win with half of the Mafia roles.
Откл. на 11 апр. 2017 в 12:39

Adept of the Mafia

Win with all of the Mafia roles.
Откл. на 2 февр. 2017 в 10:18

Pacifist in Training

Win with half of the Neutral roles.
Откл. на 9 юни 2017 в 15:18

Indifferent

Win with all of the Neutral roles.
Откл. на 4 март 2017 в 15:03

Fifty-Fifty

Win with half of all roles.
Откл. на 15 окт. 2018 в 10:25

Town of Salem Expert

Win with every role.
Откл. на 9 юни 2017 в 15:18

Savage

Win your first game as a Werewolf.
Откл. на 3 февр. 2017 в 15:40

Counterfeit Connoisseur

Successfully forge a will.
Откл. на 3 февр. 2017 в 15:52

Derailed

Forge a will on an Investigator.
Откл. на 16 юни 2017 в 13:17

Whoops!

Forge a will on a Mafia member.
Откл. на 3 февр. 2017 в 15:52

Fabricate

Win your first game as a Forger.
Откл. на 10 май 2017 в 13:07

Misdirection

Win 5 games as a Forger.
Откл. на 9 апр. в 12:59

Counterfeiter

Win 10 games as a Forger.
Откл. на 15 окт. 2018 в 10:25

Blade

Win 1 game as a Vampire Hunter.
Откл. на 15 дек. 2016 в 13:44

Count Dracula

Win 1 game as a Vampire.
Откл. на 25 март 2017 в 6:39

Bill Compton

Win 5 games as a Vampire.
Откл. на 7 май 2017 в 8:32

Night Walker

Win 10 games as a Vampire.
Откл. на 10 апр. в 12:58

Nocturnal

Win 25 games as a Vampire.
Откл. на 1 апр. 2017 в 12:16

Stake the Damned

Stake a Vampire.
Откл. на 15 юни 2017 в 10:28

Buffy the Vampire Slayer

Kill 3 Vampires in one game.
Откл. на 15 юни 2017 в 10:28

Constantine

Kill 2 Vampires in 1 Night.
Откл. на 21 дек. 2016 в 14:18

Blood Lust

Convert someone to be a Vampire.
Откл. на 26 февр. 2017 в 11:05

True Blood

Convert 3 people to vampires in one game.
Откл. на 19 май 2017 в 13:41

Grave Endeavors

Win without having any Vampires die.
Откл. на 4 дек. 2018 в 10:48

Savant of Good

Win with all Coven expansion Town roles.
Откл. на 4 дек. 2018 в 10:48

Divine Protector

Win your first game as a Crusader.
Откл. на 4 дек. 2018 в 11:42

ARG!

Win 1 game as a Pirate.
Откл. на 2 дек. 2018 в 11:20

Seer

Win 1 game as a Psychic.
Откл. на 2 дек. 2018 в 9:06

Low Jack

Win 1 games as a Tracker.
Откл. на 2 дек. 2018 в 9:23

It's a Trap!

Win 1 game as a Trapper.
Откл. на 3 дек. 2018 в 10:10

Blessing of Protection

Protect 5 people in a game.
Откл. на 3 дек. 2018 в 10:10

Unholy Mistake

Attack Pestilence.
Откл. на 2 дек. 2018 в 6:42

Around the Block

See your target visit you.
Откл. на 2 дек. 2018 в 11:20

The Sight

Have 6 visions in a single game.
Откл. на 4 дек. 2018 в 11:31

On a Roll

Win 2 duels in a rowProtector

Win 10 games as a Bodyguard

Warden

Win 25 games as a Bodyguard

Surgeon

Win 25 games as a Doctor

Master of Distraction

Win 25 games as an Escort

Private Eye

Win 10 games as an Investigator

Sherlock Holmes

Win 25 games as an Investigator

Locked Up

Win 10 games as a Jailor

Penitentiary

Win 25 games as a Jailor

Hawk

Win 10 games as a Lookout

Sentinel

Win 25 games as a Lookout

Executive

Win 10 games as a Mayor

Commander and Chief

Win 25 games as a Mayor

Diviner

Win 10 games as a Medium

Harbinger

Win 25 games as a Medium

Revitalize

Win 10 games as a Retributionist

Reanimate

Win 25 games as a Retributionist

Deputy

Win 25 games as a Sheriff

Undercover Agent

Win 10 games as a Spy

CIA

Win 25 games as a Spy

Public Transportation

Win 10 games as a Transporter

Precious Cargo

Win 25 games as a Transporter

Warrior

Win 10 games as a Veteran

Sergeant

Win 25 games as a Veteran

Judicatory

Win 25 games as a Vigilante

Deceitful

Win 10 games as a Blackmailer

Treachery

Win 25 games as a Blackmailer

Cross-Examine

Win 10 games as a Consigliere

Snooper

Win 25 games as a Consigliere

Divert Your Attention

Win 10 games as a Consort

Entertainer

Win 25 games as a Consort

Smoke Screen

Win 10 games as a Disguiser

Master of Disguise

Win 25 games as a Disguiser

Forger

Win 10 games as a Framer

Shift the Blame

Win 25 games as a Framer

Evil Syndicate

Win 25 games as a Godfather

Neat as a Button

Win 10 games as a Janitor

Sanitary Duty

Win 25 games as a Janitor

Thug

Win 25 games as a Mafioso

Clouded Mind

Win 10 games as an Amnesiac

Blackout

Win 25 games as an Amnesiac

Incendiary

Win 10 games as an Arsonist

Ifrit

Win 25 games as an Arsonist

Guillotine

Win 5 games as an Executioner

Lynch 'Em

Win 10 games as an Executioner

Gas Chamber

Win 25 games as an Executioner

Suicidal

Win 10 games as a Jester

Lunatic

Win 25 games as a Jester

Psychopath

Win 10 games as a Serial Killer

Sociopath

Win 25 games as a Serial Killer

Still Standing

Win 25 games as a Survivor

Voodoo

Win 10 games as a Witch

Warlock

Win 25 games as a Witch

It's a party

Have 5 or more people visit your target.

Faith in the Town

Be acquitted without revealing to the Town.

Ouch

Shoot yourself at night.

Why Won't They Die?

Shoot 3 people who can't die at night.

Not Paranoid

Win without going on alert all game.

Self-Conscious

Blackmail yourself.

How'd that happen?

Find a Godfather,

Distracting

Role block yourself.

It's a trap!

Role block the Godfather.

Whoops

Frame yourself.

On Strike

Win the game without cleaning any bodies.

Impossible!

Manage to clean up your own dead body.

It's gettin' hot in here

Ignite yourself.

There can be only one.

Ignite a Serial Killer and Godfather in the same night.

Quick Execution

Get your target lynched on day 2.

Popular Target

Be attacked 5 or more times in a game.

Patience, Jackass, Patience

Get your target lynched on day 10 or later.

Godfather's Phantom

Haunt the Godfather.

Serial Killer's Specter

Haunt a Serial Killer.

Double-Edged Sword

Force 2 Town members to die to a Veteran in a game.

Directing the Blade

Control a SerialKiller 5 times in a game.

Lycan

Win 5 games as a Werewolf.

Wild Beast

Win 10 games as a Werewolf.

Mauled

Win 25 games as a Werewolf.

Rampage

Attack 5 people in one night.

Triple Threat

Kill a Godfather, Arsonist and SerialKiller in the same night.

Jailbreak

Kill the Jailor who jailed you.

Could Be Worse?

Forge a will on yourself.

The Proof Is In The Pudding

Win 25 games as a Forger.

Abraham Lincoln

Win 5 games as a Vampire Hunter.

Van Helsing

Win 10 games as a Vampire Hunter.

Alucard

Win 25 games as a Vampire Hunter.

Town of Salem Savant

Win with all Coven expansion roles.

Savant of Business

Win with all Coven expansion Mafia roles.

Savant of Magic

Win with all Coven expansion Coven roles.

Savant of Neutrality

Win with all Coven expansion Neutral roles.

Ambushed!

Win your first game as an Ambusher.

From the Shadows

Win 5 games as an Ambusher.

Never Saw it Coming

Win 10 games as an Ambusher.

Lying in Wait

Win 25 games as an Ambusher.

Righteous Fury

Win 5 games as a Crusader.

Devotion

Win 10 games as a Crusader.

Deus Vult

Win 25 games as a Crusader.

Guardian

Win 1 game as a Guardian Angel.

Holy Protector

Win 5 games as a Guardian Angel.

Defender of the Weak

Win 10 games as a Guardian Angel.

Castiel

Win 25 games as a Guardian Angel.

Spellslinger

Win 1 game as a Hex Master.

Accursed

Win 5 games as a Hex Master.

Hocus Pocus

Win 10 games as a Hex Master.

Jinx

Win 25 games as a Hex Master.

Sorceress

Win 1 game as the Coven Leader.

Enchantress

Win 5 games as the Coven Leader.

Charmer

Win 10 games as the Coven Leader.

Diabolist

Win 25 games as the Coven Leader.

Gaze of Stone

Win 1 game as Medusa.

House of Rock

Win 5 games as Medusa.

Dust to Dust

Win 10 games as Medusa.

Rubble, Rubble, Soil, and Trouble

Win 25 games as Medusa.

Reanimate!

Win 1 game as a Necromancer.

Army of the Dead

Win 5 games as a Necromancer.

Day of the Dead

Win 10 games as a Necromancer.

Zombie Apocalpyse

Win 25 games as a Necromancer.

Plunder

Win 5 games as a Pirate.

X Marks the Spot

Win 10 games as a Pirate.

Edward Teach

Win 25 games as a Pirate.

Diseased

Win 1 game as a Plaguebearer.

Infectious

Win 5 Games As Plaguebearer.

Virulent

Win 10 games as a Plaguebearer.

Pestilent

Win 25 games as a Plaguebearer.

Alchemist

Win 1 game as a Potion Master.

Eye of Newt

Win 5 games as a Potion Master.

Vial Juggler

Win 10 games as a Potion Master.

Elixir of Victory.

Win 25 games as a Potion Master.

Silent but Deadly

Win 1 game as a Poisoner.

Poison Barbs

Win 5 games as a Poisoner.

Toxic

Win 10 games as a Poisoner.

Miasma

Win 25 games as a Poisoner.

Prophet

Win 5 games as a Psychic.

Soothsayer

Win 10 games as a Psychic.

Oracle

Win 25 games as a Psychic.

Pathfinder

Win 5 games as a Tracker.

Trail Chaser

Win 10 games as a Tracker.

Bloodhound

Win 25 games as a Tracker.

Bear Trap

Win 5 games as a Trapper.

What's in the Trap?

Win 10 games as a Trapper.

Master Trapper

Win 25 games as a Trapper.

On the Count of Three

Win 1 game as a Hypnotist.

Now go to Sleep

Win 5 games as a Hypnotist.

Entranced

Win 10 games as a Hypnotist.

Mesmerized

Win 25 games as a Hypnotist.

Just a Flesh Wound

Attack 5 people in a game.

Double Vision

See your target visit two people on the same night.

Stalker

Track the same player 3 times.

Disinfect This Trap

See Pestilence visit your target.

Multi-Trap

Place 3 traps in a single game.

Anti-Magic Trap

Have the Coven Leader trigger your trap.

Blinded by Love

Be role blocked 3 times in a single game.

Surgical Precision

Ambush a Doctor who visits your target.

A Fatal Error

Ambush a Werewolf who visits your target.

A Diseased Blade

Ambush Pestilence.

Cluck Like a Chicken

Hypnotize 5 players in a game.

Look Away

Hypnotize a fellow Mafia member.

You Were Confused

Hypnotize yourself.

Divine Intervention

Save your target.

From Beyond the Grave

Save your target when you are dead.

Revitalized

Purge a poison and a douse from your target.

Duelist

Win 5 duels in a game.

But You Have Heard of Me

Lose 10 duels in a game.

A Virulent Plague

Have all the living players infected on day 5.

A God Among Us

Become Pestilence, Horseman of the Apocaylpse.

Unholy Strike

Attack 5 players in a single night.

Invincible

Have a Jailor try to execute you.

An Unstoppable Force Meets an Invincible Object

Be in a game where Pestilence is attacked by a fully powered up Juggernaut.

Whammied

Kill 5 players as the Hex Master

Backfire!

Hex a fellow Coven member.

Curse the Gods

Hex Pestilence.

Blight

Poison 5 people in a game.

Last Meal

Have a jailed player die to your poison.

Delayed Paranoia

Have a Veteran on alert die to your poison.

The Horseman

Find Pestilence.

Natural Remedies

Successfully heal a Coven member 5 times.

The Trifecta

Use all three potions in a single game.

A Rockin Party

Turn 3 players into stone in a single night.

Stone Wall

Turn a revealed Mayor to stone.

Renewed Bloodlust

Reanimate a Serial Killer.

Blood Moon

Reanimate a Werewolf on the Full Moon.

An Extinct Disease

Reanimate Pestilence.

Revived and Rejuvenated

Reanimate a Doctor to heal a Coven member.

A Helping Hand

Control a player into Medusa's gaze.

Influenced Infection

Control a player to visit Pestilence.

Kill Command

Control a Jailor to execute his Jailee.
+8

Остават 8 скрити постижения

Подробностите за всяко постижение ще се разкрият, след като то бъде отключено