เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
31 จาก 111 (28%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 14 มี.ค. 2015 @ 11:22am

Pioneer

Create your very first city
ปลดล็อค 15 ม.ค. 2018 @ 12:33pm

Terraformer

Create a map
ปลดล็อค 14 มี.ค. 2015 @ 4:38pm

Well Informed

Have a look at all the different info-view panels
ปลดล็อค 14 มี.ค. 2015 @ 4:46pm

City Planner

Use the district tool to draw 3 districts
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2018 @ 12:20pm

Lawmaker

Apply a policy to a district you created
ปลดล็อค 14 มี.ค. 2015 @ 12:55pm

Power at Your Fingertips

Unlock all city services
ปลดล็อค 30 มี.ค. 2015 @ 4:24am

Climbing the Social Ladder

Have a Citizen educated to level 3 from 0
ปลดล็อค 15 มี.ค. 2015 @ 2:26am

Rolling in Dough

Earn 15,000 per week
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2018 @ 1:42pm

Earthloving City

No water or ground pollution in a city of over 10,000 residents
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2018 @ 12:01pm

SIMulated City

Have an area the size of nine map tiles
ปลดล็อค 30 มี.ค. 2015 @ 10:10am

Safe City

Keep the crime rate under 10% for 4 years straight
ปลดล็อค 6 พ.ค. 2019 @ 7:35am

1001 Nights

Experience 1001 nights in the game
ปลดล็อค 18 ก.พ. 2016 @ 11:37am

Does My Bum Look Big In This?

Change Chirper look
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2018 @ 1:39pm

Singing In The-

Experience rain
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2018 @ 1:19pm

Foggy Weather

Experience fog
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2019 @ 11:30am

Here's A Tram

Have one tram line active
ปลดล็อค 27 พ.ค. 2019 @ 9:27am

Are They Naked In There?

Have a Sauna in the city
ปลดล็อค 11 ก.พ. 2018 @ 7:03am

It's Wintertime!

Change Chirper to a winter look
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2019 @ 1:08pm

Speed up!

Boost 100 km of streets with Road maintenance service
ปลดล็อค 3 มิ.ย. 2018 @ 5:57am

Quay-King

Build one quay
ปลดล็อค 27 พ.ค. 2019 @ 9:30am

With Canals You Can!

Build one canal
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2019 @ 9:32am

Nomen Est Omen

Name a road
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2019 @ 9:32am

It's Called Steve

Name a road "Steve"
ปลดล็อค 27 พ.ค. 2019 @ 9:30am

Reporting!

Check a route of a citizen
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2019 @ 1:18pm

I to the T

Have all office zone in your city be specialized IT-Cluster
ปลดล็อค 20 พ.ค. 2019 @ 9:43am

Green Energy

Produce all electricity without using raw materials
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2018 @ 1:13pm

Greenest City

Have no polluting industry in your city, only Office Zone and specialized zones
ปลดล็อค 27 พ.ค. 2019 @ 9:34am

The Park To Rule All Parks

Have a maximum level park made with Park Tool
ปลดล็อค 27 พ.ค. 2019 @ 10:05am

Z00

Have a park with all zoo buildings built in it
ปลดล็อค 16 มิ.ย. 2019 @ 9:38am

Naturally

Have a park with all Nature Reserve buildings built in it
ปลดล็อค 27 พ.ค. 2019 @ 7:19am

Full Capacity

Level up an Industry Area up to Level 5Decorator

Use the Asset Editor to make your very own asset

Heavenly City

Unlock Monuments

Medic!

Build the Medical Center Monument

A Huge Hadron

Build the Hadron Collider Monument

Beam Me Up

Build the Space Elevator Monument

New Eden

Build the Eden Project Monument

Short Fuse

Build the Fusion Power Plant Monument

I Want It All

Unlock every single building in the game

Metropolis

Have a population of 100,000 in your city

Distroy

Have more than 10 districts with unique policies

City in Motion

Have 20 transport lines

City in Motion 2

Have 50 transport lines

Unpopular Mayor

Have 15% happiness

Frenetic Player

Click on a police building 100 times in a row

Happy Town

Have more than 95% city happiness for 5 years

Tough City

Have the city survive a crime rate of over 40% for 2 years

Fire Watch

Have 5 Fire Stations

The Safest Town

Have 5 Police Headquarters

Professional Dumper

Fill five landfill sites

Higher Education

Have over 70% of citizens highly educated in a city of over 10,000 people

Power to the People

Have the industry tax rate over 5% higher than either residential tax rate for one year

Make Them Pay

Have both residential tax rates over 5% higher than industry for one year

Leisure Suites

Have 1000 squares of leisure specialized commercial zone

Playing With The Boys

Have 1000 squares of beach specialized commercial zone

Prison Break

Have 15 Prisons in the city

Brrr!

Create a winter map in map editor

Get Your Snowshoes Ready!

Experience snowfall

I Love Trams!

Have 10 tram lines active

The Plowmaster

Have snowplows collect 2000000 units of snow

We need snorkels!

Experience a tsunami

Shake It Up!

Experience an earthquake

It's heading right for us!

Experience a meteor strike

Drop the Base

Experience a sinkhole

Run, Bambi!

Experience a forest fire

Thunder and Lightning

Experience a thunderstorm

Twist and shout

Experience a tornado

What the...?

Experience a special disaster

Eternal City

Have ten disasters hit the same city

Creator

Create 10 scenarios

We Have A Winner!

Win 10 scenarios

The Underdog

Lose 10 scenarios

Rejoice And Be Ferry

Have 3 ferry lines

Ferry Faerie

Have 15 ferry lines

Triorail

Have 3 monorail lines

Not So Mono

Have 10 monorail lines

Clark Cable

Transport 5 000 passengers with Cable Cars

Cables Galore

Transport 20 000 passengers with Cable Cars

Blimp? Blimp.

Have 3 blimp lines

Put Some Blimp In Your Blimp

Have 10 blimp lines

Combo Breaker!

Have one Ferry and Bus Exchange Stop, Metro-Monorail-Train Hub, Monorail-Bus Hub and Multiplatform Train Station

Centurion

Name 100 roads

Totally In Motion

Win all three Mass Transit scenarios

Super Self-Sufficient

Have all residential zone in your city be specialized Self-Sufficient Housing

Organistic

Have all commercial zone in your city be specialized Organic and Local Produce

Friendly Teaching

Build one of each eco-friendly schools: Community School, Institute of Creative Arts and Modern Technology Institute

Parking Not Forbidden

Have 10 parks made with Park Tool

Ambulare

Have 5 pedestrian Walking Tour lines

Maintain That Park

Have a Park Maintenance Service and a Zoo, Nature Reserve and Amusement Park in your city

Coaster Tycoon

Have a park with all Amusement Park buildings built in it

Sights To Be Seen

Have 15 Sightseeing Bus lines

Serial Investor

Build 10 Industry Areas

Offshore Assets

Build five Oil Rigs

Industry Tycoon

Build all Unique Factories

Postman

Deliver 1 000 000 units of Mail

Just Tolling

Build one of each road Toll Booth buildings

Scaling Up

Build 10 Warehouse buildings

Student Housing Project

Have total number of 10 Dormitories

Education Nation

Have 15 000 students studying on campuses at the same time

Distinguished Academics

Have one campus reach "Prestigious" in reputation

Varsity Sports Patron

Build all five varsity sports arenas on one campus in one city

Higher Learning

Build all Campus Area types with all of their respective campus buildings and faculties

Academic Scholar

Create 100 academic works

For For-Profit Education!

Cover one campus area upkeep cost entirely with tuition fees paid by students in a campus area with more than 5000 students

Aquaculture

Farm 7 500 000 units of fish and sea plants.

Fisher King

Catch 10 000 000 units of fish.

Multidisciplinary Transport Tycoon

Build one of each of the following transport hubs: Underground Metro-Intercity Bus Hub, Bus-Intercity Bus Hub, Train-Metro Hub, Metropolitan Airport, Bus-Metro Hub

Trolleyface

Transport 35 000 amount of citizens in trolleybuses.

World of Rotorcraft

Transport 15 000 amount of citizens in passenger helicopters.

Come Fly With Me!

Have 60 tourists visit the Aviation Club during one week.

The Waters of Our Lives

Treat 20 000 000 m3 of waste water using the Inland Water Treatment Plants.