Zteve Rulez
Jose
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Đang trên mạng
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1405 ngày từ lần cấm cuối
Nhóm yêu thích
Comunidad en español - Nhóm công khai
Grupo de Steam para Hispanohablantes
31,481
Thành viên
990
Đang chơi
6,947
Trên mạng
2,074
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

608 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg10
3,231 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg10
2,077 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg10
< >
Bình luận
HARD REVIVE 4 Thg01, 2018 @ 1:35pm 
+rep
Oaksie 2 Thg01, 2018 @ 11:18am 
+rep. Good trader