เลเวล 21 XP 3,364
236 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 22
เหรียญตรา