เลเวล 167 XP 148,619
981 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 168
เหรียญตรา