Johnodon
John   Columbus, Georgia, United States
 
 
Welcome To My Profile! I usually play Counter-Strike Global Offensive .
You can probably catch me playing it everyday. It's a pretty fun game.I'm always open to friend requests, so why not send one? ;-)
Fell free to leave a +rep on my profile, it would make me very happy!

Social
Discord: @Johnodon#9360
Twitter: @JohnodonYT
Spam Email: webmaster@johnodon.ga
Thank's for stopping by!
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 1 giờ, 45 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Middle
Trưng bày thành tựu
271
Thành tựu
25%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

1,482 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg11
101 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 31 Thg10
167 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg10
< >
Bình luận
Johnodon 26 Thg10 @ 9:18am 
hi