Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 2 trên 77 (3%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 16 Thg12, 2017 @ 2:57am

Operator

Unlock a Merc
Mở khóa vào 9 Thg12, 2017 @ 3:30am

Missionary 2

Complete 3 MissionsSprayer

Earn a first kill with an Automatic weapon
0 / 1

Click Bait

Earn a first kill with a Semi-Automatic weapon
0 / 1

Headburst

Earn a first kill with a Burst-Fire weapon
0 / 1

Shanker

Earn a first melee kill
0 / 1

Gunner

Earn a first kill with Shotguns
0 / 1

Marksman

Earn a first kill with Sniper Rifles
0 / 1

Helmet, off

Earn a kill with a headshot
0 / 1

Job On The Side

Complete a secondary objective
0 / 1

Hoarder

Deliver an ammo clip to a team mate
0 / 1

Nurse

Deliver a Unit of health to a team mate
0 / 1

Doctor

Revive a team mate
0 / 1

Victory!

Win your first multiplayer match
0 / 1

Moving on Up

Craft or Trade Up a Loadout Card
0 / 1

Missionary

Complete a Mission
0 / 1

Level Up!

Achieve account level 2
0 / 2

Level Up!

Achieve account level 5
0 / 5

Level Up!

Achieve account level 10
0 / 10

Baby

Play for 30 minutes with Turtle in your Squad
0 / 1,800

Juvenile

Play for 5 hours with Turtle in your Squad
0 / 18,000

Adult

Play for 20 hours with Turtle in your Squad
0 / 72,000

Blue Shell

Craft or Trade Up to a Turtle Cobalt Card

Turtle Power

Gotta Get 'Em All

Rock It

Play 30 minutes with Javelin in your squad
0 / 1,800

Rocketeer

Play 5 hours with Javelin in your squad
0 / 18,000

Rocket Queen

Play 20 hours with Javelin in your squad
0 / 72,000

Look Good in Blue

Craft or Trade Up to a Javelin Cobalt Card

Bronze

Achieve Bronze Rank on the Assault Course

Silverado

Achieve Silver Rank on the Assault Course

Golden

Achieve Gold Rank on the Assault Course

Blue Steel

Achieve Cobalt Rank on the Assault Course

Vigilant

Play 30 minutes with Guardian in your squad
0 / 1,800

Watcher

Play 5 hours with Guardian in your squad
0 / 18,000

Guardian Angel

Play 20 hours with Guardian in your squad
0 / 72,000

Blue Sky Thinking

Craft or Trade Up to a Guardian Cobalt Card

Click Bait 3

Earn 300 kills with a Semi-Automatic weapon
0 / 300

Click Bait 2

Earn 30 kills with a Semi-Automatic weapon
0 / 30

Doctor 2

Revive 20 team mates
0 / 20

Doctor 3

Revive 100 team mates
0 / 100

Gunner 2

Earn 30 kills with Shotguns
0 / 30

Gunner 3

Earn 300 kills with Shotguns
0 / 300

Headburst 2

Earn 30 kills with a Burst-Fire weapon
0 / 30

Headburst 3

Earn 300 kills with a Burst-Fire weapon
0 / 300

Helmet, off 2

Earn 5 kills with a headshot
0 / 5

Helmet, off 3

Earn 20 kills with a headshot
0 / 20

Hoarder 2

Deliver 20 ammo clips to a team mate
0 / 20

Hoarder 3

Deliver 75 ammo clips to a team mate
0 / 75

Marksman 2

Earn 20 kills with Sniper Rifles
0 / 20

Marksman 3

Earn 300 kills with Sniper Rifles
0 / 300

Missionary 3

Complete 10 Missions
0 / 10

Moving on Up 2

Craft 3 Loadout Cards
0 / 3

Moving on Up 3

Craft 10 Loadout Cards
0 / 10

Operator 2

Unlock 3 Mercs
2 / 3

Operator 3

Unlock 7 Mercs
2 / 7

Shanker 2

Earn 20 melee kills
0 / 20

Shanker 3

Earn 200 melee kills
0 / 200

Sprayer 2

Earn 30 kills with an Automatic weapon
0 / 30

Sprayer 3

Earn 300 kills with an Automatic weapon
0 / 300

Victory! 2

Win 8 multiplayer matches
0 / 8

Victory! 3

Win 25 multiplayer matches
0 / 25

Nurse 2

Deliver 12000 units of health to a team mate
0 / 12,000

Nurse 3

Deliver 25000 units of health to a team mate
0 / 25,000

Job On The Side 2

Complete 10 secondary objectives
0 / 10

Job On The Side 3

Complete 50 secondary objectives
0 / 50

On Your Marks

Play 30 minutes with Hunter in your squad
0 / 1,800

Keeping Track

Play 5 hours with Hunter in your squad
0 / 18,000

Take a Bow

Play 20 hours with Hunter in your squad
0 / 72,000

A Bolt Out of the Blue

Craft or Trade Up to a Hunter Cobalt Card

Ace in the Hole

Play 30 minutes with Phantom in your squad
0 / 1,800

The Ghost Who Talks

Play 5 hours with Phantom in your squad
0 / 18,000

Phandom

Play 20 hours with Phantom in your squad
0 / 72,000

Turning the Air Blue

Craft or Trade Up to a Phantom Cobalt Card
+4

Còn lại 4 thành tựu ẩn

Chi tiết của mỗi thành tựu sẽ được tiết lộ khi được mở khoá