เลเวล 25 XP 4,510
290 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 26
เหรียญตรา