Úroveň 25 XP 4,560
240 XP pro dosažení 26. úrovně
Odznaky