Jimmy Saveloy
Sam
 
 
Nice to see ya, to see ya nice!
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 14 ชม. 5 นาที ที่ผ่านมา
เกมแบน 1 ครั้ง ในบันทึก | ข้อมูล
1762 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกแบนครั้งล่าสุด
กล่องแสดงผลงานอาร์ตเวิร์ก
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
906
รางวัลความสำเร็จ
3
เกมที่สมบูรณ์แบบ
27%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย

กิจกรรมล่าสุด

122 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 21 ม.ค.
2.2 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 19 ม.ค.
14.7 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 17 ม.ค.