เลเวล 17 XP 2,458
142 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 18
เหรียญตรา