Úroveň 17 XP 2,458
142 XP pro dosažení 18. úrovně
Odznaky