เลเวล 9 XP 931
69 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา