Jargon
Steve Niles   Toronto, Ontario, Canada
 
 
Изложение на най-редките постижения
Колекционер на игри
Любима игра
71
Изиграни часа