Jargon
Steve Niles   Toronto, Ontario, Canada
 
 
Изложение на най-редките постижения
Игрален колекционер
Любима игра
137
Изиграни часа
Steam ретроспекция 2022
9
Games Played
162
Sessions
147
Achievements
3
New Games
33%
28%
24%
11%
3%