X.X
 
 
════════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════════════
       •● W E L C O M E - T O - M Y - P R O F I L E ●•
Payday 2 Master <3
Rời mạng
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
40 ngày từ lần cấm cuối
Young TR OG 28 Thg05 @ 4:18am 
+rep
ruhn 1 Thg05 @ 4:39pm 
+rep
n0tHamish 27 Thg04 @ 8:05am 
+rep nie toxic
󠀡󠀡 19 Thg04 @ 12:52pm 
boosted by cheater +commend bot nice :enclaveskull:
q1yone 17 Thg04 @ 7:29am 
+rep zamyka tabele
Young TR OG 16 Thg04 @ 1:10pm 
Łączy nas coś więcej niż alkohol
Mówili nie mieszaj, a ja mieszam to z robotą
Nie jestem robotem, chcę odpocząć
Nie jestem robotem, mam świadomość, że
Łączy nas coś więcej niż alkohol
Mówili nie mieszaj, a ja mieszam to z robotą
Nie jestem robotem, chcę odpocząć
Nie jestem robotem, mam świadomość