Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 16 trên 16 (100%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 29 Thg04, 2018 @ 3:34pm

Plant a Tree

The Vanderboom family tree
Mở khóa vào 29 Thg04, 2018 @ 3:39pm

The Nipple

Nipplegate
Mở khóa vào 29 Thg04, 2018 @ 3:56pm

Triplets

Difficult delivery
Mở khóa vào 29 Thg04, 2018 @ 4:06pm

The Elixir

The elixir of life and death
Mở khóa vào 30 Thg04, 2018 @ 2:14pm

The Moon Mask

To the Moon and Back
Mở khóa vào 30 Thg04, 2018 @ 2:34pm

The Eye

An eye for an eye
Mở khóa vào 30 Thg04, 2018 @ 3:00pm

The Cup

A refreshing drink
Mở khóa vào 1 Thg05, 2018 @ 7:46pm

The Date

The day he was born
Mở khóa vào 3 Thg05, 2018 @ 9:53am

Rebirth

The circle of life
Mở khóa vào 1 Thg05, 2018 @ 6:30pm

The Dress

A familiar dress
Mở khóa vào 3 Thg05, 2018 @ 12:19pm

The Last Emblem

Back to your roots
Mở khóa vào 3 Thg05, 2018 @ 12:40pm

Laura

She will return to the lake
Mở khóa vào 3 Thg05, 2018 @ 12:30pm

Black Cube

Dark memories
Mở khóa vào 3 Thg05, 2018 @ 12:27pm

White Cube

Light memories
Mở khóa vào 3 Thg05, 2018 @ 12:33pm

Rusty Lake Cocktail

You look like you can use a drink
Mở khóa vào 3 Thg05, 2018 @ 12:39pm

The Crow

The crow and his brother