Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
28.0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
113 από 161 (70%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Αυγ 2018 στις 16:06

The Grand Sacrifice

In a public match, get 4 sacrifices in a single match.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Απρ 2019 στις 19:36

A bite for the Entity

In public matches, sacrifice a total of 100 survivors.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Δεκ 2018 στις 14:26

Blood on your hands

In a public match, kill your first survivor.
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Αυγ στις 18:21

Blood on your face

In a public match, kill 4 survivors in a single match.
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Ιουν στις 15:48

Blood in your mouth

In public matches, kill a total of 25 survivors
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Φεβ 2019 στις 18:02

Jump Scares

In public matches, with the Wraith, Surprise & hit a total of 100 survivors.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Οκτ 2018 στις 15:55

Escape Artist

In a public match, successfully escape the hook and escape.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Οκτ 2018 στις 17:10

Made it out alive!

In public matches, escape the match alive for a total of 100 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ 2018 στις 20:24

Agonizing Escape

In a public match, crawl your way out.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Αυγ 2018 στις 22:19

Backdoor Escape

In a public match, escape through the hatch.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Μαϊ 2019 στις 21:11

Where did they go!?

In a public match, all 4 survivors escape through the hatch at the same time.
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Αυγ 2018 στις 17:14

I've got your back

In public matches, save a total of 50 survivors from death.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Σεπ 2018 στις 16:37

No one left behind

In a public match, rescue someone after at least one gate has opened.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Σεπ 2018 στις 19:01

Medic

In public matches, heal others for a total of 100 health states.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Σεπ 2018 στις 11:15

Handyman

In public matches, repair generators for a total of 100 full repairs.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Σεπ 2018 στις 17:50

Nerves of steel

In public matches, get a total of 500 successful Skill-Checks.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Σεπ 2018 στις 15:13

Perfect Escape

In a public match, as a survivor, complete with at least 5000 blood points in each score category.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Αυγ 2018 στις 22:54

Perfect Killing

In a public match, as a killer, complete with at least 5000 blood points in each score category.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Αυγ 2018 στις 17:30

Zealous

In a public match, get more than 8K blood points in one scoring category.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Αυγ 2018 στις 13:25

It wakes

Raise a character level to 10.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Αυγ 2018 στις 19:03

Not half bad

Raise a character level to 25.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2018 στις 15:56

Bloody Millionaire

Accumulate a total of 1 million blood points. (blood points can be spent before reaching the total)
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Σεπ 2018 στις 19:29

Expert survivor

Reach survivor online rank 10.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2018 στις 22:22

Master survivor

Reach survivor online rank 5.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2018 στις 3:55

Legendary survivor

Reach survivor online rank 1.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Αυγ 2018 στις 22:19

Getting the hang of it

Raise your rank for the first time.
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Ιουν 2019 στις 16:38

Expert Killer

Reach killer online rank 10.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Φεβ 2019 στις 21:47

Gifts for the Fog

In a public match, burn an Ultra rare offering.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Αυγ 2018 στις 18:03

Apt Survivor

Start a public match with a full survivor loadout.
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Ιαν 2019 στις 20:14

Apt Killer

Start a public match with a full killer loadout.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Νοε 2018 στις 12:51

Risk it all

In a public match, as a survivor, use an ultra-rare item or add-on without using a protective ward.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Αυγ 2018 στις 22:11

Survival Treasures

In a public match, escape by bringing a new item to the campfire.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2018 στις 15:56

Vulture

In a public match, escape with an item that another player brought into the match.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Οκτ 2018 στις 13:56

Adept Jake

In a public match, escape with Jake using only his 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2018 στις 22:11

Adept Dwight

In a public match, escape with Dwight using only his 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Αυγ 2018 στις 18:53

Adept Claudette

In a public match, escape with Claudette using only her 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Οκτ 2018 στις 19:10

Adept Meg

In a public match, escape with Meg using only her 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Δεκ 2018 στις 20:42

Adept Trapper

In a public match, achieve a merciless victory with the Trapper using only his 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Νοε 2019 στις 22:10

Adept Wraith

In a public match, achieve a merciless victory with the Wraith using only his 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Αυγ 2018 στις 21:17

Skillful

Boost any perk to level 3.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Φεβ 2019 στις 19:59

I

Reach prestige Level I with any character.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Φεβ 2019 στις 21:22

II

Reach prestige Level II with any character.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Ιουν 2019 στις 15:33

III

Reach prestige Level III with any character.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιουν 2019 στις 11:39

III-50

Reach prestige Level III-50 with any character.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Δεκ 2019 στις 23:14

Hemophobia

In a public match, escape the Asylum map without losing a single drop of blood.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Αυγ 2018 στις 19:40

Shock Therapy

In a public match, repair the generator on the second floor of the Disturbed Ward and escape.
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Σεπ 2018 στις 14:48

Adept Nea

In a public match, escape with Nea using only her 3 unique perks
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Ιουλ στις 18:05

Adept Shape

In a public match, achieve a merciless victory with The Shape using only its 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουλ στις 22:35

Adept Laurie

In a public match, escape with Laurie using only her 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Μαϊ 2019 στις 15:37

House of Pain

In a public match, repair the generator in Myers' house and live to tell the story.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Μαϊ στις 20:45

Item of Obsession

In a public match, as the killer's obsession, escape as the last survivor without getting hit.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Αυγ στις 16:17

Adept Hag

In a public match, achieve a merciless victory with The Hag using only her 3 unique perks
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Οκτ 2018 στις 13:56

All Aboard

In a public match, activate the Foghorn by repairing the generator in the Steamboat and escape.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Νοε 2019 στις 15:22

Deep Cleansing

In public matches, cleanse 100 Hex totems.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2019 στις 19:31

Adept Ace

In a public match, escape with Ace using only his 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Σεπ στις 16:24

Even Punishment

In a public match, teleport to your Phantasm traps and hit all 4 individual survivors at least once.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Ιουλ στις 12:43

Taking One For The Team

Protect a recently unhooked Survivor by taking a hit near them 250 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Φεβ 2019 στις 19:28

Left For Dead

As the last person still alive, activate the last generator and escape through the exit gate.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Νοε 2018 στις 20:53

Adept Bill

Escape with Bill using only his 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Σεπ 2018 στις 19:20

Engineer

In public matches, repair a Generator in the Damage state , 50 Times. One time per generator.
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Σεπ 2018 στις 19:26

Leapfrog

In public matches, jump over a pallet or through a window during a chase, 200 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Απρ 2019 στις 20:55

Adept Min

In a public match, escape with Min using only her 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Νοε 2019 στις 15:54

Mad House

In a public match, bring the 4 survivors to insanity Tier 3 at least once in the same match.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Φεβ στις 18:59

Adept Doctor

In a public match, achieve a merciless victory with The Doctor using only his 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Ιαν 2019 στις 19:32

Cottage Owner

In a public match, repair the generator in the Mother's Dwelling and live to tell the story.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Αυγ 2018 στις 18:22

Sorted

In a public match, spend most of the trial injured (more than 50%) and live to tell the story.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Αυγ 2018 στις 19:10

Adept David

In a public match, escape with David using only his 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Νοε 2019 στις 20:33

Swirling Death

In public matches, throw 1000 Hatchets.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Αυγ στις 15:51

Adept Huntress

In a public match, achieve a merciless victory with The Huntress using only her 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Απρ 2019 στις 12:35

Texas BBQ

In public matches, hook 25 Survivors in the Basement. Once per Survivor per match.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Σεπ 2018 στις 14:12

Looter

In public matches, unlock 100 chests.
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Σεπ 2018 στις 19:29

Escaping the Nightmare

In public matches, open the exit gate 35 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Νοε 2019 στις 16:11

Serial Killer

In public matches, Sacrifice the Obsession 30 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Μαϊ στις 16:27

Holiday Get-Together

In a public match, have at least 3 survivors hooked in the basement at the same time.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Δεκ 2018 στις 18:43

Milk 'n' Cookies

In a public match, take the item from the chest in the basement in at least 30 different trials.
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Δεκ 2018 στις 22:45

Happy Holidays

Open at least 100 Winter Gifts (or mystery boxes) on the bloodweb.
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Σεπ 2018 στις 20:14

Near-Death Experience

In public matches, get downed only once and escape the match alive, 25 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Σεπ 2018 στις 17:05

Cherish your Life

In a public match, repair the generator in The Game's Bathroom and live to tell the story.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 17:23

Game Over

In public matches, sacrifice or kill 30 Survivors after the last Generator has been activated.
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Σεπ 2018 στις 15:29

Campbell's Chapel Legacy

In a public match, repair the generator in the chapel and live to tell the tale.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Νοε 2018 στις 21:08

Whiffing to Success

In public matches, cause the killer to miss an attack before taking a vault, 50 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Δεκ 2019 στις 19:37

Adept Kate

In a public match, escape with Kate, using only her 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Φεβ 2019 στις 22:41

Party Crasher

In public matches, damage a Generator while at least 1 Survivor is Hooked, 100 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Σεπ 2018 στις 20:45

Ancestor's Rite

In a public match, repair the generator in the Family Residence and live to tell the tale.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Μαϊ στις 21:50

Adept Adam

In a public match, escape with Adam using only his 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Νοε 2019 στις 18:44

Outrage

In public matches, during a chase, damage a Survivor who drops a Pallet within a chase, 100 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Μαϊ 2019 στις 14:43

Conniption

In public matches, with The Spirit, use Yamaoka's Haunting to down 30 Survivors.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Δεκ 2018 στις 14:49

Adept Spirit

In a public match, achieve a merciless victory with The Spirit using only her 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Ιαν 2019 στις 20:04

Dismantle

In public matches, break a total of 50 individual Hooks.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Μαρ 2019 στις 20:33

Unforgettable Getaway

In a public match, repair the generator in the Chalet and live to tell the tale.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιουν στις 21:04

Adept Jeff

In a public match, escape with Jeff using only his 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Ιουν 2019 στις 16:58

Heavy Burden

In public matches, hit 25 different individual Survivors while carrying another Survivor.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Νοε 2019 στις 18:58

Wounded Healer

In public matches, heal other Survivors for a total of 50 health states while you are also injured.
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Μαρ 2019 στις 16:43

Shrine Apparatus

In a public match, repair the generator in the Temple basement and live to tell the tale.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Νοε 2019 στις 22:45

Devoted Gatekeeping

In public matches, sacrifice all survivors before the last generator is repaired, 15 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 14:00

Cutting Out

In public matches, while The Killer is carrying you, wiggle out of The Killer's grasp 10 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Μαϊ 2019 στις 16:53

Outrun Evil

In a public match, crawl your way out through the hatch.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουν στις 14:40

Silent Approach

In public matches, interrupt and grab 25 Survivors while they are repairing generators.
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Φεβ στις 12:46

Denied!

In public matches, close the hatch 30 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Αυγ στις 15:53

Adept Demogorgon

In a public match, achieve a merciless victory with The Demogorgon using only its 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Μαρ στις 23:47

So Alone

In a public match, repair the generator in Underground Complex's isolation room and escape.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιουλ στις 14:33

Adept Steve

In a public match, escape with Steve using only his 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Ιουλ στις 22:41

Adept Nancy

In a public match, escape with Nancy using only her 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Μαϊ στις 17:03

Broken Bodies

In public matches, hook a Survivor while 3 other Survivors are injured, 10 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν στις 20:50

Grim Pilgrimage

In a public match, repair the generator in the upper level of the Shrine and escape.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιουν στις 21:32

Bodyguard

In public matches, take a protection hit while the Killer is carrying a Survivor, 30 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Σεπ στις 15:41

Adept Yui

In a public match, escape with Yui Kimura using only her 3 unique perks.
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Μαϊ στις 19:40

Old West Oasis

In a public match, repair the generator in the Saloon and escape.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Απρ στις 16:51

Selfless Survival

Heal a Survivor from the dying state to the injured state 30 times in public matches.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιουν στις 16:24

Classy Act

In a public match, repair the generator in the music room or the chem lab and escape.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιουν στις 22:29

Healthy Obsession

Heal other Survivors marked as the Obsession for a total of 10 health states in public matches.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Σεπ στις 21:48

Every Last Drop

Deplete 30 items in public matches.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Σεπ στις 23:00

Resurgence

Heal other Survivors for 10 health states while at least 3 Survivors are injured, dying or hooked.A feast for the Entity

In public matches, sacrifice a total of 1000 survivors.
724 / 1,000

Cripple them all

In public matches, with the Trapper, catch a total of 100 survivors in your Bear Traps.
48 / 100

The Grind

In public matches, with the Hillbilly, chainsaw a total of 100 survivors.
6 / 100

Master Killer

Reach killer online rank 5.
15 / 65

Legendary Killer

Reach Killer rank 1.
15 / 85

Adept Hillbilly

In a public match, achieve a merciless victory with the Hillbilly using only his 3 unique perks.
0 / 1

In the void she walks

In public matches, with the Nurse, blink and successfully land an attack a total of 500 times.
92 / 500

From the void she kills

In a public match, chain 3 or more blinks and land on a survivor, grabbing him successfully.
0 / 1

Adept Nurse

In a public match, achieve a merciless victory with the Nurse using only her 3 unique perks.
0 / 1

The man behind the bush

In public matches, with The Shape, stalk for a total of 300 power tier increase.
34 / 300

Evil Incarnate

In a public match, kill all 4 survivors with the TIER III Evil Within.
0 / 1

Triggered

In public matches, with The Hag, cause survivors to trigger her Phantasm traps 300 times.
85 / 300

Shocking Treatment

In public matches, hit survivors 500 times with The Doctor's Electroconvulsive Treatment attack.
394 / 500

Skilled Huntress

In public matches, down survivors 20 times with The Huntress' Hatchets further than 24 meters.
3 / 20

Butcherin'

In public matches, with The Cannibal, successfully chainsaw a total of 100 times.
0 / 100

Adept Cannibal

In a public match, achieve a merciless victory with The Cannibal using only his 3 unique perks.
0 / 1

Adept Quentin

In a public match, escape with Quentin using only his 3 unique perks.
0 / 1

Dream Demon

In public matches, pull 200 Survivors into the Dream World.
57 / 200

Adept Nightmare

In a public match, achieve a merciless victory with The Nightmare using only his 3 unique perks.
0 / 1

Adept Tapp

In a public match, escape with Detective Tapp using only his 3 unique perks.
0 / 1

I Want to Play a Game

In public matches, with The Pig, put 125 Reverse Bear Traps on Survivors.
17 / 125

Adept Pig

In a public match, achieve a merciless victory with The Pig using only her 3 unique perks.
0 / 1

Smoked

In public matches, down 100 Survivors while they are intoxicated by The Afterpiece Tonic.
12 / 100

Adept Clown

In a public match, achieve a merciless victory with The Clown, using only his 3 unique perks.
0 / 1

Not Today

In public matches, unhook yourself 50 times.
45 / 50

Deranged Pursuit

In public matches, as the Legion, down 25 different Survivors that have Deep Wound applied.
0 / 25

Adept Legion

In a public match, achieve a merciless victory with The Legion using only their 3 unique perks.
0 / 1

Adept Jane

In a public match, escape with Jane using only her 3 unique perks.
0 / 1

Terminal Illness

In public matches, with The Plague, down 50 Survivors affected by the maximum infection.
0 / 50

Adept Plague

In a public match, achieve a merciless victory with The Plague using only their 3 unique perks.
0 / 1

Adept Ash

In a public match, escape with Ash using only his 3 unique perks.
0 / 1

Totally Vulnerable

In public matches, with Ghostface, down 50 Marked Survivors.
1 / 50

Adept Ghost Face

In a public match, achieve a merciless victory with The Ghost Face using only his 3 unique perks.
0 / 1

Savage Takedown

In public matches with The Demogorgon use Shred to down 30 Survivors.
3 / 30

Bloodbath

In public matches with The Oni, down 75 Survivors during Blood Fury.
0 / 75

Adept Oni

In a public match, achieve a merciless victory with The Oni using only his 3 unique perks.
0 / 1

Bound and Downed

Down speared Survivors 30 times with The Deathslinger in public matches.
0 / 30

Quick Draw

Interrupt a Survivor cleansing a Totem 10 times in public matches.
5 / 10

Adept Deathslinger

Achieve a merciless victory with The Deathslinger using only his 3 unique perks in a public match.
0 / 1

Adept Zarina

Escape with Zarina Kassir using only her 3 unique perks in a public match.
0 / 1

Cleansed in Agony

Ensnare 30 Survivors in Cages of Atonement with The Executioner in public matches. 
0 / 30

Death of Ignorance 

Down a Survivor suffering from the Oblivious status effect 15 times in public matches. 
0 / 15

Adept Executioner 

Achieve a merciless victory with The Executioner using only his 3 unique perks in a public match. 
0 / 1

Adept Cheryl

Escape with Cheryl Mason using only her 3 unique perks in a public match.
0 / 1

Speed Kills 

Hit 30 survivors with a Lethal Rush in public matches. 
0 / 30

I See You 

Down 30 Survivors suffering from the Exposed status effect in public matches. 
22 / 30

Adept Blight 

Achieve a merciless victory with The Blight using only his 3 unique perks in a public match. 
0 / 1

Adept Felix

Escape with Felix Richter using only his 3 unique perks in a public match.
0 / 1