JPaz
scarlxrd
 
 
ᴘᴄ sᴘᴇᴄs
ɢᴘᴜ : ᴇᴠɢᴀ ғᴛᴡ3 ʀᴛx 2080
ᴄᴘᴜ : ɪ7 7700ᴋ @ 4.9ɢʜᴢ
ʀᴀᴍ : ɢ.sᴋɪʟʟ 32 ɢʙ @ 3200
ᴍᴏᴛʜᴇʀʙᴏᴀʀᴅ : ᴀsᴜs ᴢ170ᴘʀᴏ ɢᴀᴍɪɴɢ
ᴍᴏᴜsᴇ : ɴɪɴᴊᴀ58
ᴋᴇʏʙᴏᴀʀᴅ : ʜᴜᴏ ᴊɪ ᴢ-88
ʜᴇᴀᴅᴘʜᴏɴᴇs :ᴍᴀssᴅʀᴏᴘ x sᴇɴɴʜᴇɪsᴇʀ ʜᴅ 6xx

Offline
Ostatnio online 15 godz. 38 min temu
Gablota osiągnięć
5,843
Osiągnięcia
51
Perfekcyjne gry
59%
Średni stopień ukończenia gier
HR Fanboi


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      —⠀ ғ ʀ ɪ ᴇ ɴ ᴅ⠀⠀ɪ ɴ ᴠ ɪ ᴛ ᴇ s ⠀—


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱╲

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     Please accompany friend invites with a comment.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ╳⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    Fᴏʟʟᴏᴡ ᴍᴇ ᴏɴ Tᴡɪᴛᴄʜcx [www.twitch.tv] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀  ╳

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ╲╱

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      —⠀⠀ᴏ ᴛ ʜ ᴇ ʀ⠀⠀ᴛ ʜ ɪ ɴ ɢ s⠀⠀—

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ╱╲

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀⠀⠀ Mʏ ʟɪʟ Dᴏɢɢᴏ [imgur.com]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀⠀⠀⠀ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀⠀⠀⠀ Tᴡɪᴛᴛᴇʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀   ᴀʟᴛᴇʀɴᴀᴛᴇ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ╲╱

Gablota przedmiotów z warsztatu
9
Zgłoszenia
2
Obserwujących