shopeN
aim form   Ostroleka, Poland
 
 
So... u mom gay :csgo_headshot:
Currently Offline
Artwork Showcase
xixi Jan 17 @ 3:55am 
Buziaczki od xixiego I nie usuwaj lamusie:steammocking:
Kicia Jan 13 @ 11:13am 
Buziaczki od Kiciusi :* :Neko: :mmmdonut:
Pacha triceps Dec 26, 2019 @ 1:42pm 
-rep cheater r e t a r d
|Terces| #NoForm Nov 29, 2019 @ 2:40pm 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
uno 🙌😆 Nov 26, 2019 @ 11:13am 
+rep classmate :csgo_headshot:
P3rf3ct Nov 7, 2019 @ 2:09am 
+Rep Good player :s :grwheart: :shcfire: