Ivarr Odinsson
Sofiya, Bulgaria
 
 
I DO NOT ACCEPT RANDOM INVITES.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 1 giờ, 57 phút trước
Nhóm yêu thích
Heavy Metal Giveaways - Nhóm công khai
CS:GO skins and Games giveaway
2,900
Thành viên
190
Đang chơi
619
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Vật phẩm muốn trao đổi
449
Vật phẩm đã sở hữu
5,135
Trao đổi đã thực hiện
7,490
Giao dịch tại chợ
Trưng bày thành tựu
3,466
Thành tựu
24
Trò chơi toàn vẹn
23%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
Trưng bày ảnh chụp
Total War: WARHAMMER
21

Hoạt động gần đây

7.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg05
8.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg05
3.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg05
Atk 17 Thg05 @ 5:24am 
+rep fast and easy trade once again, thanks! :praisesun:
Cypherpunks 16 Thg05 @ 1:39am 
+rep great trader, recommended! thank you very much. :)
SIG 15 Thg05 @ 12:31pm 
+rep Fair trader
Mr. Mittens 14 Thg05 @ 3:42am 
+rep good guy, fast trader! :D
+REP great & fast trader. TY! :horns:
exirpit 10 Thg05 @ 9:13am 
+rep, trustworthy and fast trader :)