Judith the forbidden one
Poor Man   Brisbane, Queensland, Australia
 
 
:missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing:
im the pp man
:missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing:
ゴゴゴゴゴゴゴゴゴ
:missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing:
Hoes mad
:missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing:
Currently Offline
Last Online 3 hrs, 55 mins ago
Favorite Guide
Created by - dribling
8 ratings
᠌ ᠌
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
:missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing:
:missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing:
Discord: the pp man#7768 :cozyroe:
Twitch: https://www.twitch.tv/itzraybeamz
:missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing:
:missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing::missing:

Recent Activity

7.8 hrs on record
last played on Dec 8
56 hrs on record
last played on Dec 8
6.5 hrs on record
last played on Dec 8
< >
Comments
TheGrandestNothing Nov 2, 2018 @ 3:22pm 
+rep good trade:chic:
°s Feb 5, 2018 @ 6:20pm 
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang
Gucci Gang

divinecornet (Rick) Feb 2, 2018 @ 5:32am 
────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) __ ɪƒ ƴσυ'ʀє αʟσηє,
──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧα∂σѡ.
─(♥)████████(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт тσ cʀƴ,
─(♥)██████████████████(♥) ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧσυʟ∂єʀ.
──(♥)████████████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт α ɧυɢ,
────(♥)████████████(♥) __ ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ρɪʟʟσѡ.
──────(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ηєє∂ тσ ɓє ɧαρρƴ,
────────(♥)████(♥) __ ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɱɪʟє.
─────────(♥)██(♥) ɓυт αηƴтɪɱє ƴσυ ηєє∂ α ƒʀɪєη∂,
───────────(♥) __ ɪ'ʟʟ ʝυѕт ɓє ɱє.