เลเวล 4 XP 456
44 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 5
เหรียญตรา