Irishhhh.egfug
 
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 74 ngày trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
.
5 3
Nhóm yêu thích
hELLO fRIENDS11111 :)
14
Thành viên
0
Đang chơi
5
Trên mạng
0
đang trò chuyện
mason 11 Thg07 @ 8:19pm 
•…_…|..____________________, ,
•……/ ..—-___1337____——_____|] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD
•…../_==o;;;;;;;;_*tip*_.: /
•…..), —-.(_(__) /
•….// (..) ), ——”
•…//xd_//
•..//xd_//
•.//xd_//
YOU'VE ALL BEEN STRUCK BY THE XD GUN. MEME ON 5 OTHER PEOPLE OR WET LICK
papitunes 4 Thg9, 2018 @ 1:32pm 
Hey man i was wondering if you did the siege school hw? My lesson plan is pretty full with learning about these new ops. Could I copy it maybe?
a. 18 Thg9, 2017 @ 10:03am 
Sick avatar! I love the scout too! :D
Cloudbuster 5 Thg08, 2017 @ 8:51pm 
"I built a computer...." that is a lie
a. 24 Thg04, 2017 @ 10:50am 
I also have a laptop. Going to build a computer soonish

liar
a. 26 Thg12, 2016 @ 6:25pm 
autumn Jun 9 @ 2:09pm
THE KING RETURNS! :csgoanarchist::csgogun: