Úroveň 2 XP 268
32 XP pro dosažení 3. úrovně
Odznaky