Úroveň 17 XP 2,509
91 XP pro dosažení 18. úrovně
Odznaky