เหรียญตรา Monster Summer Sale
Summer Sale 2015
เลเวล 3, 300 XP
ปลดล็อค 22 มิ.ย. 2015 @ 9:25am