Huy hiệu Terra Incognita ~ Chapter One: The Descendant
Hot Shot Badge
Cấp 3, 300 XP
Mở khóa vào 13 Thg12, 2015 @ 2:03pm