Huy hiệu Anoxemia
ATMA
Cấp 4, 400 XP
Mở khóa vào 15 Thg12, 2015 @ 9:07am