เลเวล 61 XP 22,367
33 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 62
เหรียญตรา