Úroveň 61 XP 22,367
33 XP pro dosažení 62. úrovně
Odznaky