⸇ᴴᴱ HUИTΞƦ
Bulgaria
 
 
×××××× ××××××
×××××× ××××××
××××××
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 2 giờ, 10 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
󠀡
Trưng bày ảnh chụp
Trò chơi yêu thích
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
10
Trùm đã chiến đấu
0

Điểm kinh nghiệm đạt được
1,554,835
Trưng bày thành tựu
11,380
Thành tựu
9
Trò chơi toàn vẹn
22%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
< >
Bình luận
Subject16 4 Thg03 @ 5:21am 
Skamar na vtora stepen