۞ˢᶦˡᵉⁿᵗ۞
Zach   United States Virgin Islands
 
 
Heyo Im open to people addin me ☁☔ ☁ |

W̡̼̥ͧ͊e̬̪̬̱̥͓͒̀̐̽̐̇̌͟͟l̷̗͙͔̗͚̥̥̘̀ͩ͒̓l̺͙̤͙̙̠͙̭̆̆ͧ̋ͤ͛̋ͫ͢ ͚͇ͤ̉̌͘yͥ̈̂҉͎͔̭̤̳͉ó͆͝͏̮̩͔̫̗̕ͅṷ̵͔̖̾͝ ̝̹͇̗͈̙̳͎̽ͭf̖͎̞̤̱̹̽͒̑͗̍͌̈̽̚o̸̤̤̱̫̜̯͕̊̄̍ͫ̕u̡͕̣͎̩̦͕ͪͫͧ̐͒̌̑n͎̳̏̃̌͡͡d̸̤̣̳̝͋͐ͧ̾̌͗̕͜ ͇̪͍͕ͨ̉͋ͧͯͫm̲̞̯͇͕̰̍͂͆͆͛͆͛ͅe̵̢̪̘̼ͧ͆̏.͖͕̠̖̜ͫ͛ͩ̊͗ͮ͢.̝̥͙̠̦̯̇.̥̙̱͍͎ͨͬ̂ͭ͊̋ͯ́͝ ̶̫͇̪̩̰ͫ̍ͮw̴̮̙͑̐ͭ̊ͨ̚͞a̷̸̷͓̹̟͈̳͒̔ͪͩ̐̿̌ͦ̑s̡̱̗̣̯̲̙͒ͥ̉̓͂ ̷͍͓̥̙͎͍̩̈́͜į͉̩̗̳͉̲̟͋ͭͅt͕̜̬̭͎̮ͩ̅ͤ̓ͫ̎̀͡͠ ̖̰̭͍̝͕̼̏ͬ̀̃̈̈́̓̕ͅwͩͨ̆ͩ̚҉̼̪̦o̢̧̨͓̞̗̞̝̜̅ͤͅr̵͓ͥ̓͟͝tͤͭ҉̥̤h̢̘̜ͯͦ̏ͬ̿̃̃̚ ̷̟̗̭͚̱̱ͮ̉̾ͦ͡i̷̺̝̝͉͆̋ͧ͟t̡͕̲̯̠̤ͮ͐̈́̋ͥ?̳̗̎̑
░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░
░░░░░░░░░▄▀▀▀░░░░░░░▀▄░░░░░░░
░░░░░░░▄▀░░░░░░░░░░░░▀▄░░░░░░
░░░░░░▄▀░░░░░░░░░░▄▀▀▄▀▄░░░░░
░░░░▄▀░░░░░░░░░░▄▀░░██▄▀▄░░░░
░░░▄▀░░▄▀▀▀▄░░░░█░░░▀▀░█▀▄░░░
░░░█░░█▄░░░░█░░░▀▄░░░░░▐░█░░░
░░▐▌░░█▀░░░▄▀░░░░░▀▄▄▄▄▀░░█░░
░░▐▌░░█░░░▄▀░░░░░░░░░░░░░░█░░
░░▐▌░░░▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░▐▌░
░░▐▌░░░░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░▐▌░
░░▐▌░░░░░░░░░▄░░░░░█░░░░░░▐▌░
░░░█░░░░░░░░░▀█▄░░▄█░░░░░░▐▌░
░░░▐▌░░░░░░░░░░▀▀▀▀░░░░░░░▐▌░
░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░
░░░░▐▌▀▄░░░░░░░░░░░░░░░░░▐▌░░
░░░░░█░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀░░░
╦═╗╔═╗╔══║░║╔═╗░░╦═╗╦░╦═╗░░╦░
║░║╠═╣╠═░║░║║░║░░║░║║░║░║░░║░
╩═╝║░║║░░╚═╝╩╩╝░░╩═╝╩░╩═╝░░╩░
═╦║░║╔═╗═╦═░░╔═╗╔═╗╔═╗╦═╗░╔═╗
░║║░║╚═╗░║░░░╠╦╝╠╣░╠═╣║░║░░╔╝
╚╝╚═╝╚═╝░║░░░║╚═╚═╝║░║╩═╝░░▄░


welcome to my page 😀😜
(ᶠᵘᶜᵏᵧₒᵤ)
👹۞ˢᶦˡᵉⁿᵗ۞

add me on snapchat : sireproxy
În prezent online
Afișier cu ilustrații

Activitate recentă

541 ore înregistrate
ultima dată jucat pe 1 oct.
59 ore înregistrate
ultima dată jucat pe 31 iul.
42 ore înregistrate
ultima dată jucat pe 28 iul.
< >
Comentarii
-hg- Destiny Your Enemy 2 apr., 2018 @ 10:13 
-rep gay
Clavit 6 mai, 2017 @ 19:05 
+ rep fair and honest!
Imprez 24 apr., 2017 @ 16:00 
+REP +REP +REP what a dude
darudeS 10 dec., 2016 @ 7:43 
+REP this guy went 1st in a KEYs for DLC trade. :)
GhettoRdFCGuy 24 oct., 2014 @ 18:31 
:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:
:heart::heart::8bitheart::8bitheart::heart::8bitheart::8bitheart::heart::heart:
:heart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::heart:
:heart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::heart:
:heart::heart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::heart::heart:
:heart::heart::heart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::heart::heart::heart:
:heart::heart::heart::heart::8bitheart::heart::heart::heart::heart:
:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart: