۞ˢᶦˡᵉⁿᵗ۞
Zach   United States Virgin Islands
 
 
Heyo Im open to people addin me ☁☔ ☁ |

W̡̼̥ͧ͊e̬̪̬̱̥͓͒̀̐̽̐̇̌͟͟l̷̗͙͔̗͚̥̥̘̀ͩ͒̓l̺͙̤͙̙̠͙̭̆̆ͧ̋ͤ͛̋ͫ͢ ͚͇ͤ̉̌͘yͥ̈̂҉͎͔̭̤̳͉ó͆͝͏̮̩͔̫̗̕ͅṷ̵͔̖̾͝ ̝̹͇̗͈̙̳͎̽ͭf̖͎̞̤̱̹̽͒̑͗̍͌̈̽̚o̸̤̤̱̫̜̯͕̊̄̍ͫ̕u̡͕̣͎̩̦͕ͪͫͧ̐͒̌̑n͎̳̏̃̌͡͡d̸̤̣̳̝͋͐ͧ̾̌͗̕͜ ͇̪͍͕ͨ̉͋ͧͯͫm̲̞̯͇͕̰̍͂͆͆͛͆͛ͅe̵̢̪̘̼ͧ͆̏.͖͕̠̖̜ͫ͛ͩ̊͗ͮ͢.̝̥͙̠̦̯̇.̥̙̱͍͎ͨͬ̂ͭ͊̋ͯ́͝ ̶̫͇̪̩̰ͫ̍ͮw̴̮̙͑̐ͭ̊ͨ̚͞a̷̸̷͓̹̟͈̳͒̔ͪͩ̐̿̌ͦ̑s̡̱̗̣̯̲̙͒ͥ̉̓͂ ̷͍͓̥̙͎͍̩̈́͜į͉̩̗̳͉̲̟͋ͭͅt͕̜̬̭͎̮ͩ̅ͤ̓ͫ̎̀͡͠ ̖̰̭͍̝͕̼̏ͬ̀̃̈̈́̓̕ͅwͩͨ̆ͩ̚҉̼̪̦o̢̧̨͓̞̗̞̝̜̅ͤͅr̵͓ͥ̓͟͝tͤͭ҉̥̤h̢̘̜ͯͦ̏ͬ̿̃̃̚ ̷̟̗̭͚̱̱ͮ̉̾ͦ͡i̷̺̝̝͉͆̋ͧ͟t̡͕̲̯̠̤ͮ͐̈́̋ͥ?̳̗̎̑
░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░
░░░░░░░░░▄▀▀▀░░░░░░░▀▄░░░░░░░
░░░░░░░▄▀░░░░░░░░░░░░▀▄░░░░░░
░░░░░░▄▀░░░░░░░░░░▄▀▀▄▀▄░░░░░
░░░░▄▀░░░░░░░░░░▄▀░░██▄▀▄░░░░
░░░▄▀░░▄▀▀▀▄░░░░█░░░▀▀░█▀▄░░░
░░░█░░█▄░░░░█░░░▀▄░░░░░▐░█░░░
░░▐▌░░█▀░░░▄▀░░░░░▀▄▄▄▄▀░░█░░
░░▐▌░░█░░░▄▀░░░░░░░░░░░░░░█░░
░░▐▌░░░▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░▐▌░
░░▐▌░░░░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░▐▌░
░░▐▌░░░░░░░░░▄░░░░░█░░░░░░▐▌░
░░░█░░░░░░░░░▀█▄░░▄█░░░░░░▐▌░
░░░▐▌░░░░░░░░░░▀▀▀▀░░░░░░░▐▌░
░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░
░░░░▐▌▀▄░░░░░░░░░░░░░░░░░▐▌░░
░░░░░█░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀░░░
╦═╗╔═╗╔══║░║╔═╗░░╦═╗╦░╦═╗░░╦░
║░║╠═╣╠═░║░║║░║░░║░║║░║░║░░║░
╩═╝║░║║░░╚═╝╩╩╝░░╩═╝╩░╩═╝░░╩░
═╦║░║╔═╗═╦═░░╔═╗╔═╗╔═╗╦═╗░╔═╗
░║║░║╚═╗░║░░░╠╦╝╠╣░╠═╣║░║░░╔╝
╚╝╚═╝╚═╝░║░░░║╚═╚═╝║░║╩═╝░░▄░


welcome to my page 😀😜
(ᶠᵘᶜᵏᵧₒᵤ)
👹۞ˢᶦˡᵉⁿᵗ۞

add me on snapchat : sireproxy
Sin conexión
Últ. conexión: hace 20 h 4 min
Expositor de artwork

Actividad reciente

541 h registradas
usado por última vez el 1 OCT
59 h registradas
usado por última vez el 31 JUL
42 h registradas
usado por última vez el 28 JUL
< >
Comentarios
-hg- Destiny Your Enemy 2 ABR 2018 a las 10:13 a. m. 
-rep gay
Clavit 6 MAY 2017 a las 7:05 p. m. 
+ rep fair and honest!
Imprez 24 ABR 2017 a las 4:00 p. m. 
+REP +REP +REP what a dude
darudeS 10 DIC 2016 a las 7:43 a. m. 
+REP this guy went 1st in a KEYs for DLC trade. :)
GhettoRdFCGuy 24 OCT 2014 a las 6:31 p. m. 
:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:
:heart::heart::8bitheart::8bitheart::heart::8bitheart::8bitheart::heart::heart:
:heart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::heart:
:heart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::heart:
:heart::heart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::heart::heart:
:heart::heart::heart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::heart::heart::heart:
:heart::heart::heart::heart::8bitheart::heart::heart::heart::heart:
:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart: