۞ˢᶦˡᵉⁿᵗ۞
Zach   United States Virgin Islands
 
 
Heyo Im open to people addin me ☁☔ ☁ |

W̡̼̥ͧ͊e̬̪̬̱̥͓͒̀̐̽̐̇̌͟͟l̷̗͙͔̗͚̥̥̘̀ͩ͒̓l̺͙̤͙̙̠͙̭̆̆ͧ̋ͤ͛̋ͫ͢ ͚͇ͤ̉̌͘yͥ̈̂҉͎͔̭̤̳͉ó͆͝͏̮̩͔̫̗̕ͅṷ̵͔̖̾͝ ̝̹͇̗͈̙̳͎̽ͭf̖͎̞̤̱̹̽͒̑͗̍͌̈̽̚o̸̤̤̱̫̜̯͕̊̄̍ͫ̕u̡͕̣͎̩̦͕ͪͫͧ̐͒̌̑n͎̳̏̃̌͡͡d̸̤̣̳̝͋͐ͧ̾̌͗̕͜ ͇̪͍͕ͨ̉͋ͧͯͫm̲̞̯͇͕̰̍͂͆͆͛͆͛ͅe̵̢̪̘̼ͧ͆̏.͖͕̠̖̜ͫ͛ͩ̊͗ͮ͢.̝̥͙̠̦̯̇.̥̙̱͍͎ͨͬ̂ͭ͊̋ͯ́͝ ̶̫͇̪̩̰ͫ̍ͮw̴̮̙͑̐ͭ̊ͨ̚͞a̷̸̷͓̹̟͈̳͒̔ͪͩ̐̿̌ͦ̑s̡̱̗̣̯̲̙͒ͥ̉̓͂ ̷͍͓̥̙͎͍̩̈́͜į͉̩̗̳͉̲̟͋ͭͅt͕̜̬̭͎̮ͩ̅ͤ̓ͫ̎̀͡͠ ̖̰̭͍̝͕̼̏ͬ̀̃̈̈́̓̕ͅwͩͨ̆ͩ̚҉̼̪̦o̢̧̨͓̞̗̞̝̜̅ͤͅr̵͓ͥ̓͟͝tͤͭ҉̥̤h̢̘̜ͯͦ̏ͬ̿̃̃̚ ̷̟̗̭͚̱̱ͮ̉̾ͦ͡i̷̺̝̝͉͆̋ͧ͟t̡͕̲̯̠̤ͮ͐̈́̋ͥ?̳̗̎̑
░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░
░░░░░░░░░▄▀▀▀░░░░░░░▀▄░░░░░░░
░░░░░░░▄▀░░░░░░░░░░░░▀▄░░░░░░
░░░░░░▄▀░░░░░░░░░░▄▀▀▄▀▄░░░░░
░░░░▄▀░░░░░░░░░░▄▀░░██▄▀▄░░░░
░░░▄▀░░▄▀▀▀▄░░░░█░░░▀▀░█▀▄░░░
░░░█░░█▄░░░░█░░░▀▄░░░░░▐░█░░░
░░▐▌░░█▀░░░▄▀░░░░░▀▄▄▄▄▀░░█░░
░░▐▌░░█░░░▄▀░░░░░░░░░░░░░░█░░
░░▐▌░░░▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░▐▌░
░░▐▌░░░░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░▐▌░
░░▐▌░░░░░░░░░▄░░░░░█░░░░░░▐▌░
░░░█░░░░░░░░░▀█▄░░▄█░░░░░░▐▌░
░░░▐▌░░░░░░░░░░▀▀▀▀░░░░░░░▐▌░
░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░
░░░░▐▌▀▄░░░░░░░░░░░░░░░░░▐▌░░
░░░░░█░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀░░░
╦═╗╔═╗╔══║░║╔═╗░░╦═╗╦░╦═╗░░╦░
║░║╠═╣╠═░║░║║░║░░║░║║░║░║░░║░
╩═╝║░║║░░╚═╝╩╩╝░░╩═╝╩░╩═╝░░╩░
═╦║░║╔═╗═╦═░░╔═╗╔═╗╔═╗╦═╗░╔═╗
░║║░║╚═╗░║░░░╠╦╝╠╣░╠═╣║░║░░╔╝
╚╝╚═╝╚═╝░║░░░║╚═╚═╝║░║╩═╝░░▄░


welcome to my page 😀😜
(ᶠᵘᶜᵏᵧₒᵤ)
👹۞ˢᶦˡᵉⁿᵗ۞

add me on snapchat : sireproxy
Zurzeit offline
Zuletzt online vor 4 Std. 27 Min.
Artwork

Kürzliche Aktivitäten

541 Std. insgesamt
zuletzt gespielt am 1. Okt.
Errungenschaften   11 von 104
59 Std. insgesamt
zuletzt gespielt am 31. Juli
Errungenschaften   2 von 17
42 Std. insgesamt
zuletzt gespielt am 28. Juli
Errungenschaften   18 von 52
< >
Kommentare
-hg- Destiny Your Enemy 2. Apr. 2018 um 10:13 Uhr 
-rep gay
Clavit 6. Mai 2017 um 19:05 Uhr 
+ rep fair and honest!
Imprez 24. Apr. 2017 um 16:00 Uhr 
+REP +REP +REP what a dude
darudeS 10. Dez. 2016 um 7:43 Uhr 
+REP this guy went 1st in a KEYs for DLC trade. :)
GhettoRdFCGuy 24. Okt. 2014 um 18:31 Uhr 
:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:
:heart::heart::8bitheart::8bitheart::heart::8bitheart::8bitheart::heart::heart:
:heart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::heart:
:heart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::heart:
:heart::heart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::heart::heart:
:heart::heart::heart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::heart::heart::heart:
:heart::heart::heart::heart::8bitheart::heart::heart::heart::heart:
:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart: