UM1NEK0(AFK)
海猫   Guangdong, China
 
 
本人成分:59%的帅,40%的酷,1%的微量羞涩
Uplay:KrulTepZ
Origin:UM1NEK0
Battlenet: S1zuku#1110(国际服)
PSN:COLYNSAMA(港服)
EpicGames:Usotsuk1
懒癌玩家(半夜在线=挂卡)
本人换头像ID狂魔 感谢每一位加我的好友!
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 32 giờ, 40 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
GC
12 5 1
Trưng bày thành tựu
12,487
Thành tựu
6
Trò chơi toàn vẹn
41%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
友利奈绪
14 4 3
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - Qieera
65 đánh giá
Nᴀᴋᴀɴᴏ Nɪɴᴏ ɪs Bᴇsᴛ Gɪʀʟ

Jᴀᴘᴀɴᴇsᴇ : 中野 二乃
Rᴏᴍᴀᴊɪ : Nᴀᴋᴀɴᴏ Nɪɴᴏ
Bɪʀᴛʜᴅᴀʏ : Mᴀʏ 5ᴛʜ

Hoạt động gần đây

14.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg06
4.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg06
4.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg06
Morning Call 1 giờ trước 
晚上好呀~
b👌ii 15 Thg06 @ 11:55pm 
周末愉快!!:haode:
HeartqUakes 15 Thg06 @ 2:28am 
祝周末愉快:sgsmile:最近没怎么玩游戏/刚脱离考试苦海身心俱疲

E3结束了 看到了挺多感兴趣的游戏预告
2077 塞尔达万岁/可惜塞尔达一直没钱买机子玩 甚至称不上云玩家
动物之森也放出了消息/之前在手机上玩过/可惜朋友太少完了一段时间就歇菜了

紧接着夏促也快来了/十分期待/我的钱包准备好了! 那么你的呢
Vinokurov_Slava 14 Thg06 @ 7:03pm 
Have a nice weekend~
双葉 13 Thg06 @ 10:22pm 
楪祈午安
Vinokurov_Slava 12 Thg06 @ 5:44pm 
have a nice day~