Dokuro-Chan
Liam   Toronto, Ontario, Canada
 
 
HEYEYEYEYEY
dont bully thats rude
300+ hrs in TF2
Medic/Heavy main
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 35 giờ, 3 phút trước

Hoạt động gần đây

6.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg03
316 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg03
0.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg03