Dokuro-Chan
Liam   Toronto, Ontario, Canada
 
 
HEYEYEYEYEY
dont bully thats rude
300+ hrs in TF2
Medic/Heavy main
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 14 ชม. 45 นาที ที่ผ่านมา

กิจกรรมล่าสุด

6.5 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 21 มี.ค.
316 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 21 มี.ค.
0.6 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 20 มี.ค.