Hyrius
William   Brazil
 
 
I really like cookies.
I'm not awesome.
:)

http://hyrius.net
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 22 phút trước
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
46

Điểm kinh nghiệm đạt được
60,705,271
Nhóm yêu thích
Brasileiros - Nhóm công khai
7,353
Thành viên
245
Đang chơi
1,707
Trên mạng
63
đang trò chuyện
Trưng bày thành tựu
3,707
Thành tựu
3
Trò chơi toàn vẹn
15%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
Trưng bày thành tựu
3,707
Thành tựu
3
Trò chơi toàn vẹn
15%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

484 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg10
37 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg10
53 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg10
ConiZeira 27 Thg9 @ 9:11pm 
Max 🚀🌟 24 Thg9 @ 6:37am 
Have a nice day! :heartb::heartgr::heartpr::slugheart:
Oryx 15 Thg08 @ 11:22am 
.......................,,-~=~,,
......................./:.:.:.:.:.|
......................|;.;.;.;.;./
......................|.;.;.;.;.|
............._,,,,,_.).;.;.;.;.|
.........,,-":.:.:.:."~-,;.;.;.|
........(_,,,,---,,_:.:.);.;.;..",,
......,-":.:.:.:.:.""-,,/;.;.;.;.;.",
.....(:.__,,,,,,,,,___);.;.;.;.;.;|
...../"":.:.:.:.:.:.:¯""\;.;.;.;.;.,"
....\",__,,,,,,,,,,,__/;;;;;;;;;/\
.....\.::.:.:.:.:.:.:.;.);;;;;;;;;/:\
.......\,,,,,---~~~~;;;;;;;;,":::\
.........."""~~------------":::::::\
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀ ░░░
░░░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█ ░░░░░
░░░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀ ░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
☢CHESTER 7 Thg08 @ 11:35pm 
:roflo:
Jovem Nerd 8 Thg07 @ 10:50pm 
Super Hyrius brilha muito no Fortnitezinho :tu1:
Hopper 25 Thg06 @ 2:45pm 
interesting