Hyrius
William   Brazil
 
 
I really like cookies.
I'm not awesome.
:)

http://hyrius.net
Đang trên mạng
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
46

Điểm kinh nghiệm đạt được
60,705,271
Nhóm yêu thích
Brasileiros - Nhóm công khai
7,413
Thành viên
247
Đang chơi
1,650
Trên mạng
74
đang trò chuyện
Trưng bày thành tựu
3,728
Thành tựu
3
Trò chơi toàn vẹn
15%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
Trưng bày thành tựu
3,728
Thành tựu
3
Trò chơi toàn vẹn
15%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

0.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg12
261 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg12
25 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg12
Logan 11 Thg12 @ 5:48am 
TRASHMAGE ☿
Kliment 8 Thg12 @ 5:52am 
+rep good player
Trabson 27 Thg11 @ 7:22am 
Hehe
ConiZeira 27 Thg9 @ 9:11pm 
Max 🚀🌟 24 Thg9 @ 6:37am 
Have a nice day! :heartb::heartgr::heartpr::slugheart:
Sorame 15 Thg08 @ 11:22am 
.......................,,-~=~,,
......................./:.:.:.:.:.|
......................|;.;.;.;.;./
......................|.;.;.;.;.|
............._,,,,,_.).;.;.;.;.|
.........,,-":.:.:.:."~-,;.;.;.|
........(_,,,,---,,_:.:.);.;.;..",,
......,-":.:.:.:.:.""-,,/;.;.;.;.;.",
.....(:.__,,,,,,,,,___);.;.;.;.;.;|
...../"":.:.:.:.:.:.:¯""\;.;.;.;.;.,"
....\",__,,,,,,,,,,,__/;;;;;;;;;/\
.....\.::.:.:.:.:.:.:.;.);;;;;;;;;/:\
.......\,,,,,---~~~~;;;;;;;;,":::\
.........."""~~------------":::::::\
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀ ░░░
░░░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█ ░░░░░
░░░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀ ░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░