Hyrius
William   Brazil
 
 
I really like cookies.
I'm not awesome.
:)

http://hyrius.net
当前离线
上次在线 3 小时 7 分钟前
特卖星人统计数据
最高等级
25
对战头目数量
46

总经验值
60,705,271
最喜爱的组
Brasileiros - 公共组
7,228
名成员
188
人游戏中
1,496
人在线
2
人聊天中
成就展柜
3,685
成就
3
完美达成的游戏数
15%
游戏平均完成率
截图展柜
成就展柜
3,685
成就
3
完美达成的游戏数
15%
游戏平均完成率

最新动态

总时数 87 小时
最后运行日期:7月23日
成就进度   47 / 175
总时数 88 小时
最后运行日期:7月23日
成就进度   0 / 16
总时数 38 小时
最后运行日期:7月23日
Jovem Nerd 7月8日下午10:50 
Super Hyrius brilha muito no Fortnitezinho :tu1:
Hopper 6月25日下午2:45 
interesting
FURRY 5月23日上午6:31 
𝘚͎̠̺𝘐͙̝𝘎̺̪̼𝘕͕͇̝𝘌̡̘͉𝘋̞͕̟ㄬ 𝘉̢͕͓𝘠͇̼̞⫘ 𝘌̘̻͙𝘙͖̪𝘈͓͍𝘠̼͖͖㍼ 𝘎̠̘̠𝘌̳̞̦𝘕̙͜𝘐̢͙̇͜𝘚̧̳͔͖𝘌̪͖𝘓͙̳͉엘
Gabriel Santos Mariano 4月6日上午4:20 
:frame04::_I_::frame08::_TL_::_TL_::frame04::_I_::frame08::frame04::_I_::frame08::_TL_::_TL_::frame04::_I_::frame08:
:frame04::_I_::frame08::_TL_::_TL_::frame04::_I_::frame08::frame04::_I_::frame08::_TL_::_TL_::frame04::_I_::frame08:
───────────────────────────────
:frame04::_I_::frame08:   :w_heart:    ᴱᶰʲᵒʸ ʸᵒᵘʳ ʷᵉᵉᵏᵉᶰᵈ﹗ :_ExM_:   :frame04::_I_::frame08:
───────────────────────────────
:frame04::_I_::frame08::_TL_::_TL_::frame04::_I_::frame08::frame04::_I_::frame08::_TL_::_TL_::frame04::_I_::frame08:
:frame04::_I_::frame08::_TL_::_TL_::frame04::_I_::frame08::frame04::_I_::frame08::_TL_::_TL_::frame04::_I_::frame08:
Gabriel Santos Mariano 3月30日上午3:54 
:frame04::_I_::frame08::_TL_::_TL_::frame04::_I_::frame08::frame04::_I_::frame08::_TL_::_TL_::frame04::_I_::frame08:
:frame04::_I_::frame08::_TL_::_TL_::frame04::_I_::frame08::frame04::_I_::frame08::_TL_::_TL_::frame04::_I_::frame08:
───────────────────────────────
:frame04::_I_::frame08:      ᴬᵖʳᵒᵛᵉᶦᵗᵉ ˢᵉᵘ ᶠᶦᵐ ᵈᵉ ˢᵉᵐᵃᶰᵃ!       :frame04::_I_::frame08:
───────────────────────────────
:frame04::_I_::frame08::_TL_::_TL_::frame04::_I_::frame08::frame04::_I_::frame08::_TL_::_TL_::frame04::_I_::frame08:
:frame04::_I_::frame08::_TL_::_TL_::frame04::_I_::frame08::frame04::_I_::frame08::_TL_::_TL_::frame04::_I_::frame08:
thronemindas 3月20日下午8:26 
Mortal kombat X