เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
11.7h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
74 จาก 88 (84%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 19 พ.ค. 2017 @ 11:26pm

Virtuoso

Unlock All Original Achievements
ปลดล็อค 12 เม.ย. 2017 @ 6:27am

Stocked

Collect 150 Items
ปลดล็อค 14 เม.ย. 2017 @ 3:16am

Far, Far Away...

Drive a total of 50 km
ปลดล็อค 17 มี.ค. 2017 @ 9:30am

Super Victorious

Win a total of 30 games across any game mode
ปลดล็อค 17 มี.ค. 2017 @ 9:30am

Champion

Win the Season Championship
ปลดล็อค 17 มี.ค. 2017 @ 9:30am

The Streak

Win 10 games in a row across any mode
ปลดล็อค 10 มี.ค. 2017 @ 10:21am

Helen's Pride

Score 6 Goals in a single game
ปลดล็อค 15 มี.ค. 2017 @ 4:09am

Battle-Car Collector

Unlock all Battle-Cars
ปลดล็อค 20 มี.ค. 2017 @ 3:17am

Drops in the Bucket

Collect 50 Items
ปลดล็อค 17 มี.ค. 2017 @ 9:30am

Rocketeer

Complete the regular Season
ปลดล็อค 17 มี.ค. 2017 @ 9:30am

Grease Monkey

Customize every slot on a single Battle-Car
ปลดล็อค 15 มี.ค. 2017 @ 4:09am

Pitch Veteran

Play a total of 20 games across any game mode
ปลดล็อค 27 มี.ค. 2017 @ 11:06am

Rider's Block

Make 20 Saves
ปลดล็อค 12 เม.ย. 2017 @ 6:27am

Break Shot

Score a goal by hitting your opponent into the ball
ปลดล็อค 10 มี.ค. 2017 @ 10:52pm

Turbocharger

Use your Rocket Boost for a total of 5 minutes
ปลดล็อค 22 มี.ค. 2017 @ 5:18am

Drill Sergeant

Complete every Practice Drill (any difficulty)
ปลดล็อค 17 มี.ค. 2017 @ 9:30am

Minute to Win it

With only 60 seconds left, Win a game in which you were tied or trailing
ปลดล็อค 12 มี.ค. 2017 @ 8:51am

Speed Demon

Completely fill and then empty your Rocket Boost 10 times in a single match
ปลดล็อค 10 มี.ค. 2017 @ 10:50pm

Pick-Me Up

Collect 5 Items
ปลดล็อค 10 มี.ค. 2017 @ 11:05pm

Wall-Crawler

Drive on the dome walls for a total of 5 minutes
ปลดล็อค 17 มี.ค. 2017 @ 9:30am

Team Player

Play against every team in a Season
ปลดล็อค 19 พ.ค. 2017 @ 11:26pm

SARPBC Forever

Play with both classic Battle-Cars (Octane and Backfire)
ปลดล็อค 21 มี.ค. 2017 @ 6:28am

Feather in Your Recap

Watch a save file in Replay mode
ปลดล็อค 10 มี.ค. 2017 @ 10:58pm

Winner

Win a total of 5 games across any mode
ปลดล็อค 10 มี.ค. 2017 @ 10:42pm

Clean Sheet

Win a game without giving up a single Goal
ปลดล็อค 13 มี.ค. 2017 @ 4:36am

Triple Threat

Win a 3v3 game
ปลดล็อค 10 มี.ค. 2017 @ 11:35am

Double Up

Win a 2v2 game
ปลดล็อค 10 มี.ค. 2017 @ 10:23am

Singles Club

Win a 1v1 game
ปลดล็อค 17 มี.ค. 2017 @ 9:30am

Perfect Start

Win your first game of the Season
ปลดล็อค 13 มี.ค. 2017 @ 6:32am

Still A Show-Off

Score a goal while reversing
ปลดล็อค 11 มี.ค. 2017 @ 1:49am

Know the Drill

Complete a Practice Drill
ปลดล็อค 17 มี.ค. 2017 @ 9:30am

Traveler

Play in every Rocket League® stadium
ปลดล็อค 10 มี.ค. 2017 @ 10:50pm

Tinkerer

Customize one slot on a single Battle-Car
ปลดล็อค 10 มี.ค. 2017 @ 10:14am

First-Timer

Score your first Goal
ปลดล็อค 30 มี.ค. 2017 @ 4:46am

Barras Bravas

Play an Online game with a Friend
ปลดล็อค 10 มี.ค. 2017 @ 10:23am

Friendly

Play an Exhibition match
ปลดล็อค 23 ส.ค. 2018 @ 12:39pm

An Inch and 6.2 Miles

Drive 10 km with either the Cristiano or Spinner Wheels
ปลดล็อค 3 ธ.ค. 2018 @ 9:01am

Don't Look Back

Use the Burnout or Nitrous Rocket Boost for a total of 10 minutes
ปลดล็อค 14 มี.ค. @ 7:59am

Drift King

Perform a 180 powerslide with both the Cristiano and Spinner Wheels
ปลดล็อค 23 พ.ค. 2017 @ 6:37am

Sky High

Score an Aerial Goal
ปลดล็อค 30 มี.ค. 2017 @ 2:50am

All Fours

Win a 4v4 game
ปลดล็อค 17 มี.ค. 2017 @ 9:30am

Gladiator

Play a game on Utopia Coliseum
ปลดล็อค 3 พ.ย. 2018 @ 2:39am

Natural Progression

Win an Online Match with Scarab or Zippy
ปลดล็อค 3 พ.ย. 2018 @ 5:49am

Hot Shot, Part Two

Win the MVP award using Scarab or Zippy
ปลดล็อค 21 มี.ค. 2017 @ 6:28am

Mad Scientist

Play a complete match in 3 different Rocket Labs Arenas
ปลดล็อค 20 มี.ค. 2017 @ 3:17am

Icing the Cake

In Snow Day, score a goal from your own side of the ice
ปลดล็อค 30 มี.ค. 2017 @ 2:00am

Left Wing, Right Wing

Win a Snow Day match with both the Blue and Orange teams
ปลดล็อค 3 พ.ย. 2018 @ 6:02am

Fast Break

Score at least 2 Dunks in the first minute of a Hoops game
ปลดล็อค 30 มี.ค. 2017 @ 4:46am

Budding Artist

Collect a Painted Item
ปลดล็อค 19 พ.ค. 2017 @ 2:36am

One Better

Increase the level of a Certified Item
ปลดล็อค 13 ก.ย. 2018 @ 11:21am

Certifiable

Earn Veteran status for your Certified Item
ปลดล็อค 12 เม.ย. 2017 @ 6:27am

GG

Win the MVP award in a game that goes to overtime
ปลดล็อค 12 มี.ค. 2017 @ 4:46am

Trifecta

Score a Goal, Save a shot, and Assist a teammate in a single game
ปลดล็อค 13 มี.ค. 2017 @ 4:36am

Infinite Power!

Activate every power-up in Rocket League® Rumble
ปลดล็อค 27 ธ.ค. 2018 @ 11:54am

Stopped Cold

Freeze an opponent's shot before it can score
ปลดล็อค 28 ธ.ค. 2018 @ 6:25am

Sea Turtle

Head to AquaDome and score a goal while flipped on your back
ปลดล็อค 2 เม.ย. 2017 @ 11:49pm

Rocket Genocider

Make 535 Shots on Goal
ปลดล็อค 9 พ.ค. 2017 @ 6:50am

Registered Voter

Head to 'Arena Preferences' and use all of your votes
ปลดล็อค 23 ส.ค. 2018 @ 1:02pm

Metaverse

Equip the Halo Topper and win a match on Starbase ARC
ปลดล็อค 27 มี.ค. 2017 @ 11:01am

Brave the Elements

Complete a match on wasted land, under the sea, and in outer space
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2017 @ 1:04am

Damage Control

Win a Dropshot match via shutout
ปลดล็อค 12 เม.ย. 2017 @ 6:27am

Full Course

Score a total of 18 Goals in Dropshot
ปลดล็อค 30 มี.ค. 2017 @ 2:00am

Buckminster x10

Damage a total of 320 panels in Dropshot
ปลดล็อค 29 ส.ค. 2018 @ 5:53pm

Storm Trooper

Equip a Very Rare Item and complete a game in an Arena with turbulent weather
ปลดล็อค 21 ก.ค. 2018 @ 1:52pm

Good Times

Head to Champions Field and complete an Online game
ปลดล็อค 1 ส.ค. 2017 @ 1:10pm

Swap Meet

Trade and receive one or more items with another player in a single transaction
ปลดล็อค 30 ก.ค. 2018 @ 2:18pm

Trade Secret

Trade In five items of the same quality to receive an item of the next-highest quality
ปลดล็อค 1 ส.ค. 2018 @ 4:49pm

Rank Up

Complete all placement matches in any Competitive Playlist
ปลดล็อค 21 ก.ค. 2018 @ 2:16pm

Coming On Strong

Score or Assist a combined 30 goals or assists in Casual or Competitive Online matches
ปลดล็อค 29 ส.ค. 2018 @ 11:46pm

Join the Club!

Create or Join a Rocket League Club
ปลดล็อค 29 พ.ย. 2018 @ 9:13am

Together is Better

Play and complete an Online match with one or more Clubmates
ปลดล็อค 24 ต.ค. 2018 @ 7:43am

New Challenger

Join and complete an Online Tournament match
ปลดล็อค 30 พ.ย. 2018 @ 11:58am

People Person

Play and complete 10 Online matches with one or more Clubmates
ปลดล็อค 15 ต.ค. 2018 @ 5:45am

Squad Goals

Score a Goal while in a Club Match (Online Matchmaking only)Winning is Winning

Win a Season Championship using Dominus or Takumi in every game

Ride or Die

Equip both Dominus and Takumi with a Supersonic Fury DLC Decal and Paint Finish, then win a game

Family, Not Friends

Play a complete game with both Dominus and Takumi

Survival of the Fittest

Equip the Shark Fin Topper and win an Unfair Bot Match

Heartbreaker

Win a game against All-Star Bots with the Hearts Decal equipped

Throwback

Use the Accelerato Boost with an original Battle-Car while playing in a SARPBC-inspired arena

My World is Fire

Equip any Chaos Run item and win a 4v4 Online match

Spectacular

With Grog, Score 10 Goals against Pro-level Bots or higher
0 / 10

Savage

With Ripper, Score 10 Goals against Pro-level Bots or higher
0 / 10

Ruthless

Make 50 total "Shots on Goal" using Grog or Ripper
0 / 50

Psycho-Master Exploder

Equip the Mohawk and Demolish 3 opposing Bots in the Wasteland

Buzzer Beater

With 30 seconds left, win a game of Hoops in which you were tied or trailing

Get Up, Mr. Bubbles!

Equip the Bubbles Rocket Trail and Score an Aerial goal, while playing in AquaDome

Best of the Bunch

Earn the MVP award in any Online Tournament match