Me am Kaydop
United Kingdom (Great Britain)
 
 
That guy from those YouTube videos

https://www.youtube.com/user/Hampyro
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 giờ, 48 phút trước
Trưng bày thành tựu
1,162
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
29%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

2,535 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg07
732 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg05
29 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg01
Doomings 1 Thg07 @ 1:03pm 
lol if youre gonna suck so bad at rl atleast be able to be entertaining. your banter is so f****** boring dude
Rahmajil Subrak 29 Thg05 @ 1:34pm 
trash son of a ♥♥♥♥♥
MegTheSalter 10 Thg05 @ 4:00pm 
you trash people, then you screw up badly, you lose, and you pretend opponents were♥♥♥♥♥♥ Get yourself some logic. 2,5k hours and you're still stuck in d2-c1. Most of the people out there have between 900-1500hrs, way less than you, that's the pot calling the kettle black.
✪ Bega 18 Thg04 @ 4:59pm 
FORZA MILANNN !!
Maziza 11 Thg10, 2018 @ 9:47am 
B I T C H
Maziza 11 Thg10, 2018 @ 9:47am 
English skinny ♥♥♥♥♥
:alwayschicken: