-[WC]- Hadrian
Mason   Delaware, United States
 
 
Developer and Server Hoster.

Give me a shout if you need any game or voice servers. I'm sure we can work out a fair price.
Đang trên mạng
Nhà sưu tầm trò chơi
Nhóm yêu thích
Warband Collective - Nhóm công khai
Warband Collective (-[WC]-) Gaming Community
47
Thành viên
2
Đang chơi
21
Trên mạng
0
đang trò chuyện
ReneeDaniellezz 2 Thg04, 2017 @ 8:16pm 
You got girl friend? No? I be your girlfriend.
Buyauskasz 25 Thg03, 2017 @ 8:31pm 
░░░░░░░███████ ]▃▃▃▃▂▂▂▄ ....... This is a Pzkpfw. VI Tiger 1
░░\████████████████ ......................... Designed by Henschel in 1937
░░l█████████████████]...................... Copy and Paste this all over the
░░◥⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙◤......................community if you support the Third Reich
Kristian 15 Thg02, 2017 @ 6:17am 
Read the reddit post and I would like to join :steamhappy:
Mr. Popter 10 Thg02, 2017 @ 8:17am 
Saw your Reddit post, let's talk, I'm very interested
Grape Juice 8 Thg02, 2017 @ 4:08pm 
Yo, this is Sontaku, from Reddit
SquigglyWig 12 Thg01, 2017 @ 5:36pm 
────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) __ ɪƒ ƴσυ'ʀє αʟσηє,
──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧα∂σѡ.
─(♥)████████(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт тσ cʀƴ,
─(♥)██████████████████(♥) ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧσυʟ∂єʀ.
──(♥)████████████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт α ɧυɢ,
────(♥)████████████(♥) __ ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ρɪʟʟσѡ.
──────(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ηєє∂ тσ ɓє ɧαρρƴ,
────────(♥)████(♥) __ ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɱɪʟє.
─────────(♥)██(♥) ɓυт αηƴтɪɱє ƴσυ ηєє∂ α ƒʀɪєη∂,
───────────(♥) __ ɪ'ʟʟ ʝυѕт ɓє ɱє.