เลเวล 16 XP 2,236
164 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 17
เหรียญตรา