Úroveň 16 XP 2,236
164 XP pro dosažení 17. úrovně
Odznaky