CJ!!!!!!!
Antarctica
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 5 ngày trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
65 ngày từ lần cấm cuối
fK13 ♛ 16 Thg03 @ 1:04pm 
Best noob ever
Lagareiro 16 Thg03 @ 12:39pm 
efsfdsgffsgfgbvxcvghfxgsg
Zara G broo 5 Thg03 @ 5:23pm 
noob
I`m 2 Thg03 @ 7:55pm 
hackado
♛Batman | Julius™♛ 16 Thg02 @ 6:06pm 
Tu foi hackeado?
SevenV7 1 Thg01 @ 9:45am 
Signed By SevenV7:ranger_techie: