ไอ้ชาติ
My name is Guy
 
 
Currently Offline
Last Online 44 mins ago
Artwork Showcase
Pupe <3
107 7 1
Screenshot Showcase
Your Name
4
HI
Anime [myanimelist.net]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
𝘛𝘍2 𝘔𝘰𝘶𝘴𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘦 3.49 𝘥𝘱𝘪 800
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    𝘊𝘚𝘎𝘖 𝘔𝘰𝘶𝘴𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘦 2.50

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    𝓒𝓞𝓜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     𝗖𝗣𝗨: 𝗶𝟯-𝟰𝟭𝟱𝟬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  𝗕𝗢𝗔𝗥𝗗: 𝗛𝟵𝟳𝗠
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      𝗩𝗚𝗔: 𝗴𝗮𝗹𝗮𝘅 𝗴𝘁𝘅 𝟭𝟬𝟱𝟬𝘁𝗶 𝟰 𝗴𝗯
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      𝗥𝗮𝗺: 𝟴 𝗴𝗯
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  𝗣𝘀𝘂: 𝟲𝟱𝟬

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 𝓐𝓫𝓸𝓾𝓽 𝓜𝓮
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 𝕎𝕙𝕖𝕟 𝕄𝕖 𝕠𝕟𝕝𝕚𝕟𝕖 𝕚𝕥 𝕞𝕖𝕒𝕟 𝔸𝔽𝕂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      𝔻𝕠𝕟𝕥 𝔸𝕔𝕔𝕖𝕡𝕥 ℙ𝕣𝕚𝕧𝕒𝕥𝕖 ℙ𝕣𝕠𝕗𝕚𝕝𝕖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     𝔻𝕠𝕟𝕥 𝔸𝕔𝕔𝕖𝕡𝕥 ℕ𝕖𝕨 𝕀𝔻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      𝔻𝕠𝕟𝕥 𝔸𝕔𝕔𝕖𝕡𝕥 ℝ𝕒𝕟𝕕𝕠𝕞 𝔸𝕕𝕕 ℂ𝕒𝕟 𝕔𝕠𝕞𝕞𝕖𝕟𝕥 𝕀𝕗 𝕄𝕖 𝔻𝕠𝕟𝕥 𝔸𝕔𝕔𝕖𝕡𝕥
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        𝔽𝕦𝕔*𝕚𝕟𝕘 𝕙𝕒𝕥𝕖 𝕤𝕔𝕒𝕞𝕞𝕖𝕣 𝔽𝕦𝕔*
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ℂ𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕝𝕜 𝕨𝕙𝕖𝕟 𝕞𝕖 𝕠𝕟𝕝𝕚𝕟𝕖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   𝕀𝕗 𝕐𝕠𝕦 𝔻𝕠𝕟𝕥 ℙ𝕝𝕒𝕪 𝟞𝟘 𝕕𝕒𝕪𝕤+ 𝕀 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕕𝕖𝕝𝕖𝕥𝕖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 𝓐𝓫𝓸𝓾𝓽 𝓜𝓔
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        𝗡𝗶𝗰𝗸𝗻𝗮𝗺𝗲 : 𝗚𝘂𝘆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      𝗕𝗶𝗿𝘁𝗵𝗱𝗮𝘆 : 𝟮𝟬/𝟬𝟴
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     𝗔𝗴𝗲 : 16

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        MUSIC
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ /\
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  :
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  :
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  :
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  :
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  :
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  :
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ \/

backpack , stats
https://backpack.tf/profiles/76561198155131758
CSGO [csgo-stats.com]
calculator [steamdb.info]
อนิเมะที่ชอบ
-kimi no na wa (Your Name) ภาพโครตสวย เนื้อเรื่องดีมาก
-One Piece สนุกอยู่ แต่บางตอนก็ไม่มีความสนุกอะไรเลย 555
-Hyouka
-taradora สนุก ชอบ minori 555
-Sakurasou No Pet Na Kanojo เนื้อเรื่องดี ภาพสวย มีความเป็นครอบครัวช่วยเหลือกัน ปล.ในอนิเมะมันเลิกทำไป ต้องหามังงะมาอ่านต่อ
-Boku Dake ga Inai Machi แนวย้อนเวลา ด้านภาพดีมาก แต่ในอนิเมะตัดจบเร็วไปนิด มังงะจะจบดีกว่า มุมกล้องสวยดี ปล.ยังงงว่าย้อนเวลาได้ไงฟระ
-miyoiga แนวคิดเยอะๆหน่อย แต่รวมๆก็สนุก
-Hai to Gensou no Grimgar ภาพสวย ภาพแปลกดี เนื้อเรื่องสนุกอยู่
-Eromanga Sensei ชอบ Sagiri เชี่ยๆ

เกมที่ชอบเล่น (Favourite Games)
ชอบเล่นเกมแนว FPS และแนวเนื้อเรื่อง ไม่ชอบแนว MOBA

-คลาสที่ชอบเล่น (Favourite Class)
Soldier
Scout
เซิร์ฟเวอร์ที่เล่นประจำ
- LEFT 4 DOOD[TH] (Server IP: 103.253.135.22:27015) My Ranking in this Server
http://dood.gameme.com/playerinfo/58434
-Oneasiagamer MGE mod (Server IP:116.251.220.65:27015 )

:csgoct:CS:GO
Rank: NOVA 3:santchezgoo::santchezgoo::santchezgoo:


เพลงที่ชอบ

Porter Robinson & Madeon - Shelter
Love is a Beautiful Pain - Endless Tears
三つ葉の結びめ (sanaas DnB Remix)
Nevereverland / Nano
[Non Copyrighted] - A Theory


ซีรี่เกาหลีที่ชอบ
-Another Miss Oh
-Pinocchio
-You're All Surrounded
-Tomorrow with you
-W รักข้ามมิติ

http://steamcommunity.com/market/listings/753/562410-Roadway

Recent Activity

12.0 hrs on record
last played on Jul 14
5.4 hrs on record
last played on Jul 8
2,453 hrs on record
last played on Jun 29
add me plz
K U D O💙⸢駅だ圧⸥ Jul 5 @ 7:05pm 
°°°·.°·..·°¯°·._.·  :kabuki:  𝐻𝒶𝓋𝑒 𝒶 𝓃𝒾𝒸𝑒 𝒹𝒶𝓎  :kabuki:   ·._.·°¯°·..·°.·°°°
K U D O💙⸢駅だ圧⸥ Jun 28 @ 8:09am 
Have a beautiful day, my friend:kabuki:
K U D O💙⸢駅だ圧⸥ Jun 16 @ 7:33am 
Have a Funny Weekend( ́ ◕◞ε◟◕`) ぱば下の
K U D O💙⸢駅だ圧⸥ Jun 10 @ 1:38am 
☁☀have a good weekend and good mood☁☀苛ツィ 扱苛応 唄奥
Dr `M. 🍭 Jun 7 @ 4:35am 
มันคือสิ่งที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และในอนาคตอีกไม่นาน ใครสักคนจะปรากฏตัวขึ้น...พร้อมกับภาระอันยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ และจะประกาศสงครามกับโลกใบนี้..!...