เลเวล 20 XP 3,242
58 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 21
เหรียญตรา